Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Fakta

Byggherre: Mistel Park Tomt AS
Entreprise:
Leveranse: Prosjektering, Sanitær, Sprinkler, Varme
Omfang: Ca 52.000kvm
Oppdragsgiver: Alento AS
Sted: Mistel Park
Årstall: 2021-2022

NTI har overlevert byggetrinn 1 på Mistel Park. Mistelpark ligger noen minutter fra Holmestrand sentrum og består av rundt 210 boliger, fordelt på 50 rekkehus og 160 leiligheter. I dette flotte prosjektet har NTI levert prosjektering og installasjon av sanitær, sprinkler og varmeanlegg til byggetrinn 1.

Det var planlagt i prosjekteringen at boligblokkene og rekkehusene skal oppføres etter energikravene i TEK 17 og i tillegg så er målet å oppnå BREEAM-sertifiseringen «Excellent».  

Det har vært veldig spennende å kunne prosjektere en energisentral med energibrønner i byggetrinn 1 for å dekke energibehovet til fremtidige boliger i byggetrinn 2 og 3.

Videre planer for Mistel Park er prosjektering av byggetrinn 2. og 3. der disse byggetrinnene består av 29 rekkehus og 110 leiligheter.

Ferdig utbygget vil Mistelpark bestå av rundt 210 boliger, fordelt på 50 rekkehus og 160 leiligheter. Så langt er rundt 50 leiligheter og 50 rekkehus solgt i parken. Nå er andre salgstrinn med leiligheter på markedet, med 30 nye, moderne boliger i herlige og solfylte omgivelser.

Vi kjenner på eierskap til prosjektet, og vi er stolte over hva vi har levert til nå. Det er en glede å gå videre til byggetrinn 2.  

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

Gamle Oslo Lysverker i Sommerrogata 1 og Villaen I Inkognitogata 37 skal bygges om til 5 stjerners hotell, næringslokaler og eksklusive boliger.

Sommerogata 1

Gamle Oslo Lysverker i Sommerrogata 1 og Villaen I Inkognitogata 37 skal bygges om til 5 stjerners hotell, næringslokaler og eksklusive boliger.

Se referanse