Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 på Mistel Park. Mistelpark ligger noen minutter fra Holmestrand sentrum og består av rundt 210 boliger, fordelt på 50 rekkehus og 160 leiligheter. I dette flotte prosjektet har NTI levert prosjektering og installasjon av sanitær, sprinkler og varmeanlegg til byggetrinn 1.

Det var planlagt i prosjekteringen at boligblokkene og rekkehusene skal oppføres etter energikravene i TEK 17 og i tillegg så er målet å oppnå BREEAM-sertifiseringen «Excellent».  

Det har vært veldig spennende å kunne prosjektere en energisentral med energibrønner i byggetrinn 1 for å dekke energibehovet til fremtidige boliger i byggetrinn 2 og 3.

Videre planer for Mistel Park er prosjektering av byggetrinn 2. og 3. der disse byggetrinnene består av 29 rekkehus og 110 leiligheter.

Ferdig utbygget vil Mistelpark bestå av rundt 210 boliger, fordelt på 50 rekkehus og 160 leiligheter. Så langt er rundt 50 leiligheter og 50 rekkehus solgt i parken. Nå er andre salgstrinn med leiligheter på markedet, med 30 nye, moderne boliger i herlige og solfylte omgivelser.

Vi kjenner på eierskap til prosjektet, og vi er stolte over hva vi har levert til nå. Det er en glede å gå videre til byggetrinn 2.  

Fakta

Byggherre: Mistel Park Tomt AS
Entreprise:
Leveranse: Prosjektering, Sanitær, Sprinkler, Varme
Omfang: Ca 52.000kvm
Oppdragsgiver: Alento AS
Sted: Mistel Park
Årstall: 2021-2022

Se flere av våre referanser

Gamle Oslo Lysverker i Sommerrogata 1 og Villaen I Inkognitogata 37 skal bygges om til 5 stjerners hotell, næringslokaler og eksklusive boliger.

Sommerogata 1

Gamle Oslo Lysverker i Sommerrogata 1 og Villaen I Inkognitogata 37 skal bygges om til 5 stjerners hotell, næringslokaler og eksklusive boliger.

Se referanse

Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse