Om oss

Om oss

NTI er en moderne og samarbeidende teknisk entreprenør innen VVS, energi og inneklima. Vår spesialkompetanse er prosjektrådgivning og utvikling av prosjekter i samarbeid med offentlige og private byggherrer, totalentreprenører og side-entreprenører. NTI leverer prosjektering og installasjon av teknikkområdene sanitær, energianlegg for varme og kjøling, sprinkleranlegg, ventilasjon og inneklima, automasjon og VA-anlegg.

Ved god teknikkforståelse i ulike prosjektfaser kan vi tilby våre kunder bedre tjenester og leveranser fra design og konseptfase, installasjon og serviceoppfølging/- og bygningsdrift. Det er vår ambisjon å være en fremtidsrettet virksomhet som bidrar til å videreutvikle bransjen parallelt med at selskapet er i vekst.

NTI har over 150 ansatte som besitter høy kompetanse som samarbeider internt og eksternt innenfor fagdisiplinene.Vi utfører ca. 250 årsverk sammen med gode samarbeidspartnere.NTIs miljøpolicy definerer de overordnede miljømålene og -prinsippene. Miljøvennlige løsninger skal være de foretrukne i alle ledd av virksomheten. NTIs miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet.

Våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg med miljø-policyen. Kvalitetssystemet til NTI definerer målene for kvalitet i selskapets interne rutiner og i selskapets forhold til eksterne parter med hovedvekt på leveranser og innkjøp. Alle ledd i selskapets virksomhet omfattes direkte eller indirekte av kvalitetssystemet. Det vektlegges å definere konkrete kvalitetsmål basert på de til enhver tid gjeldende standarder og normer. Det overordnede mål er at produkter og tjenester skal leveres i riktig kvalitet, til riktig tid og uten at det skal gå på bekostning av personers sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø.

Ledelsen

Trond Langlie Røine

Daglig leder
trond.roine@nti.no

Aleksander Frost Røine

Operativ Leder
aleksander.roine@nti.no

Einar Gjelsvik

CFO
einar.gjelsvik@nti.no

Lars Hermansen

Avd.leder Prosjektering
lars.hermansen@nti.no

Espen Tufto

Avdelingsleder Entreprise Rør
espen.tufto@nti.no

Jan Marvin Næss

Avdelingsleder Entreprise Ventilasjon
jan.marvin@nti.no

André Lid

Avdelingsleder Service
andre.lid@nti.no

Joanna Ravndal

HR Leder
joanna.ravndal@nti.no

Vegard Hagen

Prosjekt- og Logistikkansvarlig
vegard.hagen@nti.no
Trond Langlie Røine
Daglig leder
trond.roine@nti.no
Lars Hermansen
Avdelingsleder
Prosjektering
lars.hermansen@nti.no
André Lid
Avdelingsleder
Service
andre.lid@nti.no
Aleksander Frost Røine
Operativ Leder
aleksander.roine@nti.no
Avdelingsleder
Entreprise Rør
espen.tufto@nti.no
Jan Marvin Næss
Avdelingsleder
Entreprise Ventilasjon
jan.marvin@nti.no
Einar Gjelsvik
CFO
einar.gjelsvik@nti.no
Vegard Hagen
Prosjekt- og Logistikkansvarlig
vegard.hagen@nti.no

NTI har over 150 ansatte som besitter høy kompetanse som samarbeider internt og eksternt innenfor fagdisiplinene. Vi utfører ca. 250 årsverk sammen med gode samarbeidspartnere.

NTIs miljøpolicy definerer de overordnede miljømålene og -prinsippene. Miljøvennlige løsninger skal være de foretrukne i alle ledd av virksomheten. NTIs miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet. Våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg med miljø-policyen. Kvalitetssystemet til NTI definerer målene for kvalitet i selskapets interne rutiner og i selskapets forhold til eksterne parter med hovedvekt på leveranser og innkjøp.

Alle ledd i selskapets virksomhet omfattes direkte eller indirekte av kvalitetssystemet. Det vektlegges å definere konkrete kvalitetsmål basert på de til enhver tid gjeldende standarder og normer.

Det overordnede mål er at produkter og tjenester skal leveres i riktig kvalitet, til riktig tid og uten at det skal gå på bekostning av personers sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø.

Kontakt oss

Norsk Teknisk Installasjon AS

Faktura: faktura@nti.no
Ettermarked: nti.ettermarked@nti.no
+47 32 84 05 00
post@nti.no

Hovedkontor

Kjellstad Nøringspark - NTI
Kjellstad Næringspark Inngang B
St. Hallvard vei 3, 3414 Lierstranda

Fabrikken

Kjellstad Nøringspark - NTI
Kjellstadveien 5, 3400 Lier

Arbeidskontor

Kjellstad Nøringspark - NTI
Philip Pedersens vei 20, 1366 Lysaker

Ledige stillinger →

NTIs miljøpolicy definerer de overordnede miljømålene og -prinsippene. Miljøvennlige løsninger skal være de foretrukne i alle ledd av virksomheten. NTIs miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet. Våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg med miljø-policyen. Kvalitetssystemet til NTI definerer målene for kvalitet i selskapets interne rutiner og i selskapets forhold til eksterne parter med hovedvekt på leveranser og innkjøp.

Alle ledd i selskapets virksomhet omfattes direkte eller indirekte av kvalitetssystemet. Det vektlegges å definere konkrete kvalitetsmål basert på de til enhver tid gjeldende standarder og normer.

Det overordnede mål er at produkter og tjenester skal leveres i riktig kvalitet, til riktig tid og uten at det skal gå på bekostning av personers sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø.

Her er vi.

Har du en henvendelse?

Takk for din henvendelse!
Oops! Something went wrong while submitting the form.