Askim videregående skole

På Askim videregående skole leverer NTI tekniske installasjon av høy kvalitet som vil bidra til et godt innemiljø.

Fakta

Byggherre: Viken Fylkeskommune
Entreprise: NS 8417
Leveranse: Prosjektering og utførelse, Prefab, Sanitær, Varme, Kjøling, Sprinkleranlegg
Omfang: Ca. 8000 kvm
Oppdragsgiver: JI Bygg AS
Sted: Askim
Årstall: 2023-2025

NTI leverer tekniske installasjoner som prosjektering og utførelse av sanitæranleggene, varmeanlegg med ny energisentral, vann/væskevarmepumpe, sprinkleranlegg og brønnpark for bergvarme. Vi vil sikre at disse tekniske installasjonene er av høy kvalitet og bidra til et godt innemiljø.

Utvidelsen av Askim videregående skole involverer oppføringen av et nybygg med et totalt areal på 6806 kvadratmeter, samt en kaldgarasje/lagerbygning som dekker 520kvadratmeter. Som en del av prosjektet vil også gamle bygninger med en totalflate på 7884 kvadratmeter bli revet. I tillegg vil utomhusanleggene bli endret og oppgradert og energisentralen vil også bli oppgradert.

Plasseringen av det nye bygget vil skape en mer samlet og arealeffektivskole og hovedbygningene vil definere et attraktivt uteområde som blir skolens nye møteplass. Dette nye bygget vil i hovedsak huse yrkesforberedende utdanningsprogrammer og utformingen av bygget tar hensyn til dette formålet. Dette prosjektet vil også bidra til å fremme bevissthet om bærekraft.

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

NTI utfører sanitæranleggene for den 63.100 kvadratmeter nye veterinærhøyskolen på Campus Ås.

Campus Ås

NTI utfører sanitæranleggene for den 63.100 kvadratmeter nye veterinærhøyskolen på Campus Ås.

Se referanse