Sommerogata 1

Gamle Oslo Lysverker i Sommerrogata 1 og Villaen I Inkognitogata 37 skal bygges om til 5 stjerners hotell, næringslokaler og eksklusive boliger.

Fakta

Byggherre: Aspelin Ramm og Strawberry Brothers
Entreprise: NS 8417 med samspill
Leveranse: Prosjektering, Prefab, Sanitær, Sprinkler, Varme, Kjøling, Ventilasjon
Omfang: 35.000 m2
Oppdragsgiver: HENT AS
Sted: Solli Plass, Oslo
Årstall: 2019 – 2022

I  hjertet av Solli Plass i Oslo har NTI spilt en nøkkelrolle i den bærekraftige  ombyggingen av det historiske Oslo Lysverker i Sommerrogata 1 og den  storslåtte villaen i Inkognitogata 37. Vårt engasjement i dette ambisiøse  prosjektet har vært drevet av en visjon om å kombinere luksus med  miljøansvar, og transformere de eksisterende strukturene til et 5-stjerners  hotell, moderne næringslokaler, samt eksklusive boliger som setter standarden  for fremtiden.    Med en dyp respekt for arkitektonisk integritet og kulturarv, har  rehabiliteringen av Sommerrogata 1 også omfattet forbedring og revitalisering  av Sommerroparken og Inkognito park.    Drevet av et samarbeid med byggherrene Aspelin Ramm og Strawberry Brothers  og i nært partnerskap med vår oppdragsgiver HENT AS, har vi satt bærekraft i  sentrum for hver fase av prosjektet. Vårt leveranseområde har spesialisert  seg på prosjektering og installasjon av sanitær, varme, sprinkler og  kjølesystemer - alle utformet med tanke på energieffektivitet og minimal  miljøpåvirkning.    Dette prosjektet, som strakte seg fra 2019 til 2023, representerer en  viktig milepæl for NTI. Ikke bare fordi det er et av de mest prestisjefylte  prosjektene vi har jobbet med, men også fordi det understreker vår  forpliktelse til å fremme bærekraft i byutvikling.

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

Harbitz Torg er et flott kontorbygg som ligger på Skøyen. NTI har levert prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøling.

Harbitz Torg

Harbitz Torg er et flott kontorbygg som ligger på Skøyen. NTI har levert prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøling.

Se referanse