Energi

NTI – Energioptimalisering med visjon for komfort og bærekraft.

Bærekraftig energidrift som prioritet

NTI har en tilnærming som minimerer miljøpåvirkning og reduserer driftskostnader. Vår filosofi er at bærekraftig drift starter med nøye overvåking og optimalisering av energisystemer for å sikre at bygg ikke bare er energieffektive men også tilbyr høy komfort og ytelse.

Integrert energitjeneste

Gjennom vår integrerte verdikjede, fra design til ferdigstilling, sørger NTI for at hvert aspekt av byggets energiløsninger er grundig dimensjonert, innregulert og testet. Vi sørger for opplæring av driftspersonell for å understøtte langsiktig bærekraftig drift, og gjennomgang av systemene for å sikre optimal funksjon og rask utbedring ved eventuelle feil.

Den tekniske kjernen

Som 'hjertet' i byggets energisystem, fokuserer NTI på installasjon av varmepumper og tekniske rom som opererer med presisjon. Vi sikrer at 'hjertet' i det tekniske anlegget ikke arbeider hardere enn nødvendig ved å levere energieffektive løsninger som brønnparker som optimaliserer energiforbruk og støtter hele byggets kretsløp.

Vi leverer følgende løsninger innen vannbårne energisystemer:

  • Geoenergianlegg
  • Bergvarmesystem
  • Varmepumper

Helhetlig energiforsyning og planlegging

Vår helhetlige tilnærming omfatter ikke bare installasjon, men også potensielle energianalyser og søknader til ENOVA for finansiering av energibesparende tiltak. Vi jobber tett med det offentlige og energileverandører for å sikre at energiforsyningen til ditt bygg er bærekraftig, kostnadseffektiv og pålitelig gjennom hele byggets livssyklus.


Med NTI får du en partner som forstår viktigheten av energiløsninger, fra de vitale 'blodårene' i infrastrukturen av det tekniske anlegget til 'hjertet' og det tekniske rommet. Vår innsikt og erfaring sørger for at ditt bygg har en energiløsning som ikke bare er kraftfull og effektiv, men også fremtidsrettet og grønn.


No items found.