Prosjektering

NTI Prosjektering – Prosjektering med fokus på nøyaktighet og design tilpasset byggeprosessen.

Tidlig innsats for maksimal effektivitet

NTIs tidlige engasjement i prosjekteringsfasen er kritisk for å etablere et solid grunnlag for suksess. Vårt tverrfaglige samarbeid og planlegging sikrer at vi leverer kvalitet til rett tid, med de rette ressursene og den høyeste tekniske standarden.

Kompetanse som former framtiden

NTIs prosjekteringsavdeling er bygget opp av høyt kvalifiserte VVS ingeniører og BIM teknikere som danner ryggraden i vår prosjektering. Deres dyktighet transformerer BIM fra et vanlig designverktøy til en kraftfull katalysator som forener design med praktisk utførelse og maksimerer dermed effektiviteten og forbedrer kompetansen i hver byggefase.

Design og modeller som konkurransefortrinn

Ved bruk av ledende bransjeverktøy som Revit, BIM360, MagiCAD, Solibri, Bluebeam og Dalux går NTI foran som en unik underentreprenør. Vi er ikke bare forberedt på dagens behov, men også fremtidens krav med evnen til å levere fleksible modeller, filformater og gjennomføre omfattende kollisjonskontroller agilt. Flere av disse arbeidsprosessene er automatisert for å sikre den høyeste kvalitet og effektivitet i gjennomføringen av design og engineering.

Funksjonelt ansvar og digitale beregninger

NTIs forpliktelse til funksjonelt ansvar ligger i kjernen av vår operative filosofi. Vi utfører alle beregninger digitalt, noe som sikrer nøyaktighet og pålitelighet i alle prosjekters tekniske aspekter. Våre prosesser er finjustert for å støtte dokumentasjonen fullt ut, fra detaljerte beregninger til presise målinger og sikrer at hvert prosjekt leveres med etterprøvbarhet og høyeste nivå av integritet.Byggbarhet og kostnadseffektivitet

Vårt mål er å skape bygg som ikke bare er funksjonsmessige godt løst, men som også er byggbare og kostnadseffektive i prosjektgjennomføringen. Vi forstår verdien av å levere arbeidsunderlag som støtter både installasjon og prefabrikasjon, sikre nøyaktige mengdeuttak og dynamisk avvikshåndtering og dermed fremme et tett samarbeid med våre interne prosjektteam for optimalisering av hvert trinn i byggeprosessen.

Digital rød tråd og kvalitetssikring

NTIs digitaliserte rutiner betyr at sluttproduktet fra vår prosjekteringsavdeling lastes opp i et digitalt bibliotek, tilgjengelig for montører og installatører. Dette sikrer digital sporing og en sømløs overføring av leveranser og kvalitetssikrer resultatene. Vår digitale røde tråd strekker seg gjennom hele byggeprosessen, fra de tidligste designvalgene til den faktiske installasjonen, og sikrer at prosjektet er sømløst gjennom hele prosjektperioden.

No items found.