Prosjekt

NTI Prosjekt – Kvalitet og pålitelighet i hvert prosjekt. NTI forener tradisjon og innovasjon i VVS-bransjen, leverer bærekraftige, sikre prosjekter til rett tid og står som din foretrukne partner fra planlegging til gjennomføring.

Anerkjent i prosjektgjennomføring

NTI står frem som en av de VVS tekniske underentreprenørene med særdeles god gjennomføringsevne i entreprenørbransjen. Med en dyptgående forståelse av komplekse prosjekter, har vi stor vekt på kvalitet og besitter en ressursstyrke som spenner over alle VVS tekniske fagfelt, veileder vi våre kunder fra den innledende ideen til den endelige overleveringen av et prosjekt.  

Erfaring som teller

Vår historie er fylt med utvikling og suksess innenfor prosjektgjennomføring, med lokalerfaring helt tilbake fra 1963 hvor vi i dag er en robust flerfaglig entreprenørbedrift. Vår ambisjon er å være den mest foretrukne samarbeidspartneren for våre kunder og dekker alt fra rør, ventilasjon og automasjon.  

Kapasitet og kompetanse

NTIs styrke ligger i vår kapasitet og den brede kompetansen som våre avdelinger og ansatte innehar. Vi tar på oss prosjekter for et bredt spekter av oppdragsgivere - fra lokale bedrifter og borettslag til større nasjonale og riksdekkende entreprenører. Våre historiske gjennomførte prosjekter er et testament til vår allsidighet og ekspertise som strekker seg fra boligprosjekter til sykehusbygg.

Prosjektstyring

NTIs PSV (Prosjektstyringsverktøy) er kjernen i vår prosjektgjennomføring. Denne grundige utformede gjennomføringsmodellen er summen av år med erfaring, kontinuerlig forbedring og tilbakemeldinger. Den sikrer at hvert prosjekt håndteres med presisjon og oppmerksomhet på detaljer, fra start til slutt.

Bærekraft og økonomi

Bærekraft er ikke bare et mål, men en integrert del av hvordan NTI nærmer seg hvert prosjekt. Vi legger vekt på kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger, som gir våre kunder de beste resultatene uten å gå på akkord med prosjektets eller nærmiljøets velvære.

HMS og kvalitet

NTIs engasjement for HMS står sentralt, noe som understrekes av at vi ikke har hatt noen alvorlige ulykker siden 2014. Vår forpliktelse til sikkerhet er proaktiv og systematisk og vi strever kontinuerlig for å opprettholde et arbeidsmiljø som beskytter våre ansatte og kunder.

Kvalitet er fundamentet i vår virksomhet. Vi oppnår dette gjennom gode prosesser og et urokkelig fokus på detaljer i alle faser av produksjonen. Vi jobber tett med leverandører for å sikre at de materialene og produktene vi bruker er de beste på markedet, samtidig som vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring og innovasjon.

No items found.