3/4/2022

Utbyggingen fortsetter for Mistel Park

NTI har inngått en ny avtale på Mistel Park i Holmestrand for videre utbygging av rekkehusene og leilighetene i prosjektet.

Ferdig utbygget vil Mistelpark bestå av 212 boliger, fordelt på 50 rekkehus og 162 leiligheter.

Andre byggetrinn består av 16 rekkehus, 30 leiligheter, fellesareal og parkeringsanlegg.

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme og sprinkleranleggene.
Vi leverer også felles varmesentral med bergvannsvarmepumpe og brønnpark som leverer energi for oppvarming til alle byggetrinnene

Link til prosjektet: https://mistelpark.no/

Fakta

Oppdragsgiver: Alento

Byggherre: Marienlyst Eiendom

Bygningskategori: Leiligheter

Bygningstype: Nybygg

Størrelse: ca. 5.700 m2

Oppstart: Q2 i 2022

Ferdigstillelse: Q3 i 2023

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer