NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: -

Byggeherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: -

Lysaker Polaris er et lavutslippsbygg med BREEAM-karakteren Excellent. Bygget var i utgangspunktet kun tenkt å bygges etter TEK10-kravene, med BREEAM Very good som målsetning, men byggherre og entreprenør innså sammen at Excellent-kravene også var innenfor rekkevidde, og løftet ambisjonsnivået.Prosjektleder Torbjørn Rastad i NCC Construction forteller overfor Byggeindustrien at det har vært en utfordrende, men vellykket prosjekterings- og byggeperiode.– Det har gått veldig fort, og det er jo utfordringer knyttet til det. Prosjekteringen har vært utfordrende, siden vi startet med bygging før prosjektet var totalpro-sjektert. Dermed har vi måttet sette av visse områder i bygget hvor vi har lagt til rette for endringer. Vi har klart å gjennomføre prosjektet på en bra måte, men det har vært hektisk, sier Rastad.NCC Construction startet arbeidet for byggherre NCC Property Development august 2013, og måtte først gjøre unna et svært omfattende grunnarbeid.Det har vært opptil 20 meter ned til fjell, og 240 stålkjernepeler på til sammen 2.828 løpemeter har gått med for å fundamentere prosjektet. 4.000 kvm spunt, 7.800 meter kalkpeler og 2.500 tonn kalksementblanding har gått med for å stabilisere grunnen.Lysaker Polaris har to etasjer under bakken, med en 9.000 kvm stor parkeringskjeller med omtrent 240 parkeringsplasser. Kjelleren er utført i plasstøpt betong, og har et vanntrykk på fire meter.

Excellent

Over bakken strekker bygget seg fire, fem og seks etasjer oppover i forskjellige deler av prosjektet. Råbygget er i stål og hulldekker, og levert av Contiga. UPB har vært entreprenør for hele fasaden, som består av 3.600 kvm treelementplater, marmor på fremsiden og aluminiumskassetter på baksiden, samt 1.700 kvm dobbeltfasade i glass. Marmoren på Langbygget er levert og montert av Ellinggard Naturstein.Bygget er nesten nede på passivhusnivå, og har et lekkasjetall helt nede på 0,3.Prosjektleder Rastad kan fortelle at man har tenkt miljø og BREEAM fra første stund i prosjektet, og at man har holdt jevnlige møter mellom entreprenør, byggherre og brukerne av bygget.Utviklingssjef Christian Hvass i NCC Property Development forteller at de tidlig innså at man lå så godt an til BREEAM-karakter Very good at Excellent var innenfor rekkevidde. Prosjektkjøper Storebrand etterspurte en god miljøsertifisering, og NCC Property Development har også hevet ambisjonsnivået sitt siden prosjektet først ble utviklet, til å etterspørre Excellent-status på samtlige prosjekter.– Vi har fått en veldig tett fasade, med utrolig bra lekkasjetall. Vi hadde allerede en rekke energitiltak i prosjektet, så mye av jobben med å løfte karakteren fra Very good til Excellent dreide seg om beregninger og dokumentasjon, sier han.

Konstruktiv kommunikasjon

I tillegg til at Lysaker Polaris er konstruert med svært tett fasade, er bygget også utstyrt med strømsparende LED-armaturer, automatisk lysstyring og behovsstyring av ventilasjonen.– Vi har også optimalisert behovet for lokalkjøling, forteller Hvass.Utviklingssjefen berømmer både leietaker Technip Norge og entreprenør NCC Construction for å ha opptrådt på en konstruktiv måte i en krevende prosjektering.– Fremdriften ble forsert på grunn av de omfattende grunn-arbeidene som krevdes. Her har vi en veldig stor leietaker som er avhengig av godt underlag, og vi har en entreprenør som er avhengig av beslutninger å forholde seg til. En opsjon på 5.000 kvm ble også påkalt i prosjektet, og det har vært stort trykk, sier han.Hvass tror prosjektet kunne ha blitt krevende å gjennomføre på en god måte hvis ikke kommunikasjonen hadde vært så god mellom de ulike partene som den har vært i prosjekteringen og byggingen av Lysaker Polaris.– Det har vært kort vei mellom entreprenør og byggherre, og vi har også en felles styringsgruppe. Jeg ønsker også å berømme NCC Constructions underentreprenører i dette prosjektet. De har hatt en veldig god innstilling, og har gjort godt arbeid, sier han.

Logistikk og løsninger

Også prosjektleder Torbjørn Rastad i NCC Construction trekker frem god kommunikasjon og god kultur på prosjektet som klare suksessfaktorer i byggingen av Lysaker Polaris.– Vi har en arbeidsform i NCC som vi kaller prosjektstudio. Her har vi møttes for å samkjøre med underentreprenørene, og vi har fulgt med på 3D-modeller og fremdriftsplan. BIM har vært et krav til alle underentreprenører, sier han.Rastad forteller at det i en lang periode i prosjektet har vært så mange som 140 mann i sving på Lysaker Polaris. Logistikk og HMS har hatt høy prioritet, og prosjektet har hatt en egen logistikkansvarlig.– Vi asfalterte tidlig området rundt byggeheisen, slik at vi har hatt en losseplass hvor man enkelt kan kjøre varene av lastebilen med en jekketralle, og rett inn i heisen for å komme seg til riktig etasje. Det har gjort logistikken svært effektiv, og har vært veldig, veldig viktig for prosjektet, sier han.

Fiks ferdig


Et annet lurt grep NCC har tatt, har vært å koble til fjernvarmen som skal varme opp bygget i driftsperioden, på et svært tidlig tidspunkt.– Vi dimensjonerte tidlig, og la til rette for at fjernvarmeleverandøren kunne levere mens vi ennå holdt på med råbygget. Da kunne vi benytte fjernvarmen i byggeperioden også. Det var et kjempetriks, sier prosjektlederen. Overlevering av Lysaker Polaris var mandag 15. juni i år. Da hadde NCC Construction i god tid gjennomført en rekke befaringsrunder, og fikset opp bygget før overleveringen, til både leietakers og byggherres begeistring. – Jeg vil trekke frem produksjonsstyringen, og spesielt i ferdigstillelsesfasen, som noe av det beste jeg har vært med på. Det har vært utrolig få feil og mangler, roser utviklingssjef i byggherre NCC Property Development, Christian Hvass. Hvass kan også røpe at NCC nå skal gå i gang med andre byggetrinn på naboeiendommen. – Vi må se fremover, sier han10/20/2015

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

Lysaker Polaris er et lavutslippsbygg med BREEAM-karakteren Excellent. Bygget var i utgangspunktet kun tenkt å bygges etter TEK10-kravene, med BREEAM Very good som målsetning, men byggherre og entreprenør innså sammen at Excellent-kravene også var innenfor rekkevidde, og løftet ambisjonsnivået.Prosjektleder Torbjørn Rastad i NCC Construction forteller overfor Byggeindustrien at det har vært en utfordrende, men vellykket prosjekterings- og byggeperiode.– Det har gått veldig fort, og det er jo utfordringer knyttet til det. Prosjekteringen har vært utfordrende, siden vi startet med bygging før prosjektet var totalpro-sjektert. Dermed har vi måttet sette av visse områder i bygget hvor vi har lagt til rette for endringer. Vi har klart å gjennomføre prosjektet på en bra måte, men det har vært hektisk, sier Rastad.NCC Construction startet arbeidet for byggherre NCC Property Development august 2013, og måtte først gjøre unna et svært omfattende grunnarbeid.Det har vært opptil 20 meter ned til fjell, og 240 stålkjernepeler på til sammen 2.828 løpemeter har gått med for å fundamentere prosjektet. 4.000 kvm spunt, 7.800 meter kalkpeler og 2.500 tonn kalksementblanding har gått med for å stabilisere grunnen.Lysaker Polaris har to etasjer under bakken, med en 9.000 kvm stor parkeringskjeller med omtrent 240 parkeringsplasser. Kjelleren er utført i plasstøpt betong, og har et vanntrykk på fire meter.

Excellent

Over bakken strekker bygget seg fire, fem og seks etasjer oppover i forskjellige deler av prosjektet. Råbygget er i stål og hulldekker, og levert av Contiga. UPB har vært entreprenør for hele fasaden, som består av 3.600 kvm treelementplater, marmor på fremsiden og aluminiumskassetter på baksiden, samt 1.700 kvm dobbeltfasade i glass. Marmoren på Langbygget er levert og montert av Ellinggard Naturstein.Bygget er nesten nede på passivhusnivå, og har et lekkasjetall helt nede på 0,3.Prosjektleder Rastad kan fortelle at man har tenkt miljø og BREEAM fra første stund i prosjektet, og at man har holdt jevnlige møter mellom entreprenør, byggherre og brukerne av bygget.Utviklingssjef Christian Hvass i NCC Property Development forteller at de tidlig innså at man lå så godt an til BREEAM-karakter Very good at Excellent var innenfor rekkevidde. Prosjektkjøper Storebrand etterspurte en god miljøsertifisering, og NCC Property Development har også hevet ambisjonsnivået sitt siden prosjektet først ble utviklet, til å etterspørre Excellent-status på samtlige prosjekter.– Vi har fått en veldig tett fasade, med utrolig bra lekkasjetall. Vi hadde allerede en rekke energitiltak i prosjektet, så mye av jobben med å løfte karakteren fra Very good til Excellent dreide seg om beregninger og dokumentasjon, sier han.

Konstruktiv kommunikasjon

I tillegg til at Lysaker Polaris er konstruert med svært tett fasade, er bygget også utstyrt med strømsparende LED-armaturer, automatisk lysstyring og behovsstyring av ventilasjonen.– Vi har også optimalisert behovet for lokalkjøling, forteller Hvass.Utviklingssjefen berømmer både leietaker Technip Norge og entreprenør NCC Construction for å ha opptrådt på en konstruktiv måte i en krevende prosjektering.– Fremdriften ble forsert på grunn av de omfattende grunn-arbeidene som krevdes. Her har vi en veldig stor leietaker som er avhengig av godt underlag, og vi har en entreprenør som er avhengig av beslutninger å forholde seg til. En opsjon på 5.000 kvm ble også påkalt i prosjektet, og det har vært stort trykk, sier han.Hvass tror prosjektet kunne ha blitt krevende å gjennomføre på en god måte hvis ikke kommunikasjonen hadde vært så god mellom de ulike partene som den har vært i prosjekteringen og byggingen av Lysaker Polaris.– Det har vært kort vei mellom entreprenør og byggherre, og vi har også en felles styringsgruppe. Jeg ønsker også å berømme NCC Constructions underentreprenører i dette prosjektet. De har hatt en veldig god innstilling, og har gjort godt arbeid, sier han.

Logistikk og løsninger

Også prosjektleder Torbjørn Rastad i NCC Construction trekker frem god kommunikasjon og god kultur på prosjektet som klare suksessfaktorer i byggingen av Lysaker Polaris.– Vi har en arbeidsform i NCC som vi kaller prosjektstudio. Her har vi møttes for å samkjøre med underentreprenørene, og vi har fulgt med på 3D-modeller og fremdriftsplan. BIM har vært et krav til alle underentreprenører, sier han.Rastad forteller at det i en lang periode i prosjektet har vært så mange som 140 mann i sving på Lysaker Polaris. Logistikk og HMS har hatt høy prioritet, og prosjektet har hatt en egen logistikkansvarlig.– Vi asfalterte tidlig området rundt byggeheisen, slik at vi har hatt en losseplass hvor man enkelt kan kjøre varene av lastebilen med en jekketralle, og rett inn i heisen for å komme seg til riktig etasje. Det har gjort logistikken svært effektiv, og har vært veldig, veldig viktig for prosjektet, sier han.

Fiks ferdig


Et annet lurt grep NCC har tatt, har vært å koble til fjernvarmen som skal varme opp bygget i driftsperioden, på et svært tidlig tidspunkt.– Vi dimensjonerte tidlig, og la til rette for at fjernvarmeleverandøren kunne levere mens vi ennå holdt på med råbygget. Da kunne vi benytte fjernvarmen i byggeperioden også. Det var et kjempetriks, sier prosjektlederen. Overlevering av Lysaker Polaris var mandag 15. juni i år. Da hadde NCC Construction i god tid gjennomført en rekke befaringsrunder, og fikset opp bygget før overleveringen, til både leietakers og byggherres begeistring. – Jeg vil trekke frem produksjonsstyringen, og spesielt i ferdigstillelsesfasen, som noe av det beste jeg har vært med på. Det har vært utrolig få feil og mangler, roser utviklingssjef i byggherre NCC Property Development, Christian Hvass. Hvass kan også røpe at NCC nå skal gå i gang med andre byggetrinn på naboeiendommen. – Vi må se fremover, sier hanSiste nytt finner du her