3/31/2017

Storordre tildelt NTI - Lilleaker Vest

Lilleaker vest  består av 208 nye, syd- og vestvendte selveierleiligheter. Leilighetene bygges etter strenge krav til byggteknisk kvalitet, med høy standard, gjennomtenkt estetikk og stedstilpasset arkitektur. Fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTI er stolt av være valgt som totalteknisk rørentreprenør i dette flotte prosjektet.

Link til prosjektet her

Fakta

Oppdragsgiver: HENT AS

Byggeherre: Profier AS / Mustad Eiendom AS

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: Q2 2017

Ferdigstillelse: Q1 2020

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer