Stor kontrakt til NTI Sølvparken på Kongsberg

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitær, varme m/teknisk varme og kjølesentral, geoenergianlegg med brønnpark, sprinkler og kjøleanleggene.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Veidekke Entrepenør AS

Byggeherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: Q1 2018

Ferdigstillelse: Q1 2020

Sølvparken består av ca. 11000m2 kjøpesenter, ca. 8500m2 parkeringsanlegg og 68 leiligheter, med flott felles torg og gode utearealer.

Byggherre: Stor Oslo Eiendom AS;

Sølvparken på Sildetomta

Sentralt beliggende tomt utvikles i Kongsberg sentrum.

Prosjektet er meget sentralt beliggende i Kongsberg by. Fremtidig bebyggelse vil bestå av hotell, kontor, bolig, handel og parkering.

Etter planen vil  prosjektet gi ca. 11.000 BRA handel, 68 leiligheter, samt et hotellbygg på 13 etasjer med omtrent 160 rom. I kjelleren er det planlagt ca. 220 p-plasser. Handelsarealene, med tilhørende varelevering, er forberedt for storhandel.

Boligprosjektet startet salget høsten 2017 og har fått navnet Sølvparken.

Følg prosjektet på www.solvparken.no

2/2/2018

Stor kontrakt til NTI Sølvparken på Kongsberg

Sølvparken består av ca. 11000m2 kjøpesenter, ca. 8500m2 parkeringsanlegg og 68 leiligheter, med flott felles torg og gode utearealer.

Byggherre: Stor Oslo Eiendom AS;

Sølvparken på Sildetomta

Sentralt beliggende tomt utvikles i Kongsberg sentrum.

Prosjektet er meget sentralt beliggende i Kongsberg by. Fremtidig bebyggelse vil bestå av hotell, kontor, bolig, handel og parkering.

Etter planen vil  prosjektet gi ca. 11.000 BRA handel, 68 leiligheter, samt et hotellbygg på 13 etasjer med omtrent 160 rom. I kjelleren er det planlagt ca. 220 p-plasser. Handelsarealene, med tilhørende varelevering, er forberedt for storhandel.

Boligprosjektet startet salget høsten 2017 og har fått navnet Sølvparken.

Følg prosjektet på www.solvparken.no

Siste nytt finner du her