1/24/2019

Sølvknuten Hotell på Kongsberg tildelt NTI

Dette flotte hotellet består av restaurant/spisesal, lobby, tekniske rom, skybar og 147 hotellrom fordelt på 13 etasjer.

Hotellet blir liggende i fortsettelsen av prosjekt Sølvparken  som består av boliger, kjøpesenter og parkeringsanlegg .

NTI skal levere prosjektering og utførelse av rørleggerarbeidene; sanitær, varme, sprinkler, kjøling og energisentralen.

Byggherre er PK Eiendom AS

NTIs oppdragsgiver er Veidekke Entreprenør AS

Oppstart prosjektering januar 2019

Ferdigstillelse ultimo 2020


Fakta

Oppdragsgiver: Veidekke Entrepenør AS

Byggherre: PK Eiendom AS

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: Q1 2019

Ferdigstillelse: Q4 2020

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer