3/25/2019

Scandia Maskin i Røyken tildelt NTI

Prosjektet er 6064m2 fordelt på produksjon, lager og kontor.

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler, kjøling, trykkluft og geoenergianleggene med brønnpark.

Fakta

Oppdragsgiver: Alento AS

Byggherre: Ticon Eiendom AS

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: Mars 2019

Ferdigstillelse: Desember 2019

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer