NTI vant to kontrakter for leveranser til Nytt Sykehus i Drammen

Norsk Teknisk Installasjon AS (NTI) skal levere sanitæranlegg og sprinkleranlegg til sentralbygget i det nye sykehuset. De to avtalene har en verdi på totalt ca. 314 millioner kroner inkludert. mva.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: -

Byggeherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: -

Ferdigstillelse: -

NTI vant to kontrakter for leveranser til Nytt Sykehus i Drammen

Norsk Teknisk Installasjon AS (NTI) skal levere sanitæranlegg og sprinkleranlegg til sentralbygget i det nye sykehuset. De to avtalene har en verdi på totalt ca. 314 millioner kroner inkludert. mva.

Skal levere sanitæranlegg og sprinkleranlegg til Nytt Sykehus i Drammen

1. desember signerte prosjektorganisasjonen for bygging av nytt sykehus i Drammen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, to avtaler med NTI for leveranse av sanitæranlegg og sprinkleranlegg til sentralbygget i det nye sykehuset.

Sentralbygget er hoveddelen av det nye sykehuset og vil bestå av behandlingsbygget, to poliklinikkbygg, sengebygg og servicebygg. Sentralbygget blir 90 000 m2.

Det er fint å kunne ønske en entreprenør med lokal tilhørighet velkommen til prosjektet.
NTI er en kompetent leverandør som er innovativ og har kommet langt med industrialisering av byggeprosessen. Når dette kombineres med konkurransedyktige betingelser, blir det en vinn- vinn situasjon. Det er i tillegg hyggelig å kunne ønske en lokal entreprenør velkommen til prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

Entreprisen for sprinkleranlegg til sentralbygget inkluderer leveranse og montering av komplette anlegg for sprinkleranlegg i sentralbygg, tørrbrannopplegg i trappeløp og gasslokkeanlegg i utvalgte el-rom. Denne avtalen har en verdi på ca. 75 millioner kroner inkludert mva. Arbeidene forventes å starte våren 2022.

Leveransen med sanitæranlegg til sentralbygget skal i hovedsak levere og montere komplette anlegg for spillvann, overvann, forbruksvann, sanitærutstyr, RO-vann og dialysevann, dialysekonsentrat. Entreprisen har også tilknytninger til medisinsk utstyr og skal i tillegg levere og installere brannskap. Kontrakten har en verdi på ca. 239 millioner kroner inkludert mva. Disse arbeidene skal etter planen starte i mars 2022.

NTI vil takke Helse Sør-Øst for en flott tilbudsprosess. Den har vært lærerik og nyttig for begge parter. NTI er stolt av å bli tildelt to så viktige entrepriser i det nye sykehuset som vil gi et betydelig bedre helsetilbud til innbyggerne. NTI har lang og god erfaring med tilsvarende løsninger levert i flere store signalbygg. Nå gleder vi oss til å komme i gang med og bidra til å bygge dette flotte sykehuset i vår egen nærregion, sier Trond Røine, daglig leder i NTI.


Nytt Sykehus i Drammen

Sykehuset blir 122 000 kvadratmeter og skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande, og ha områdefunksjoner for alle beboere innen Vestre Viken HF sitt dekningsområde.


3/12/2021

NTI vant to kontrakter for leveranser til Nytt Sykehus i Drammen

NTI vant to kontrakter for leveranser til Nytt Sykehus i Drammen

Norsk Teknisk Installasjon AS (NTI) skal levere sanitæranlegg og sprinkleranlegg til sentralbygget i det nye sykehuset. De to avtalene har en verdi på totalt ca. 314 millioner kroner inkludert. mva.

Skal levere sanitæranlegg og sprinkleranlegg til Nytt Sykehus i Drammen

1. desember signerte prosjektorganisasjonen for bygging av nytt sykehus i Drammen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, to avtaler med NTI for leveranse av sanitæranlegg og sprinkleranlegg til sentralbygget i det nye sykehuset.

Sentralbygget er hoveddelen av det nye sykehuset og vil bestå av behandlingsbygget, to poliklinikkbygg, sengebygg og servicebygg. Sentralbygget blir 90 000 m2.

Det er fint å kunne ønske en entreprenør med lokal tilhørighet velkommen til prosjektet.
NTI er en kompetent leverandør som er innovativ og har kommet langt med industrialisering av byggeprosessen. Når dette kombineres med konkurransedyktige betingelser, blir det en vinn- vinn situasjon. Det er i tillegg hyggelig å kunne ønske en lokal entreprenør velkommen til prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

Entreprisen for sprinkleranlegg til sentralbygget inkluderer leveranse og montering av komplette anlegg for sprinkleranlegg i sentralbygg, tørrbrannopplegg i trappeløp og gasslokkeanlegg i utvalgte el-rom. Denne avtalen har en verdi på ca. 75 millioner kroner inkludert mva. Arbeidene forventes å starte våren 2022.

Leveransen med sanitæranlegg til sentralbygget skal i hovedsak levere og montere komplette anlegg for spillvann, overvann, forbruksvann, sanitærutstyr, RO-vann og dialysevann, dialysekonsentrat. Entreprisen har også tilknytninger til medisinsk utstyr og skal i tillegg levere og installere brannskap. Kontrakten har en verdi på ca. 239 millioner kroner inkludert mva. Disse arbeidene skal etter planen starte i mars 2022.

NTI vil takke Helse Sør-Øst for en flott tilbudsprosess. Den har vært lærerik og nyttig for begge parter. NTI er stolt av å bli tildelt to så viktige entrepriser i det nye sykehuset som vil gi et betydelig bedre helsetilbud til innbyggerne. NTI har lang og god erfaring med tilsvarende løsninger levert i flere store signalbygg. Nå gleder vi oss til å komme i gang med og bidra til å bygge dette flotte sykehuset i vår egen nærregion, sier Trond Røine, daglig leder i NTI.


Nytt Sykehus i Drammen

Sykehuset blir 122 000 kvadratmeter og skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande, og ha områdefunksjoner for alle beboere innen Vestre Viken HF sitt dekningsområde.


Siste nytt finner du her