1/6/2022

NTI vant kontraktene til NKS Helsehus

Helsehuset skal blant annet romme pasienter i en rehabiliteringsprosess. Mange av disse sitter i rullestol. Det er derfor en avgjørende målsetting for prosjektet å utforme bygg som gir gode, trygge rammer for mennesker i en utfordrende og sårbar situasjon. Både inne- og uteområdene skal utformes med omtanke for brukernes behov.

Tilbygget som skal oppføres vil romme 3 virksomheter, alle disse virksomhetene vil yte helsetjenester for flere pasientgrupper.

Link til prosjektet: NKS Helsehus

Fakta

Oppdragsgiver: Bundebygg AS

Byggherre: N.K.S Helsehus Akerhus AS

Bygningskategori: Helsehus, kontor

Bygningstype: Nybygg/Tilbygg

Størrelse: Ca. 6.000 m2

Oppstart: Q1 2022

Ferdigstillelse: Q4 2023

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer