NTI vant kontraktene til NKS Helsehus

NTI skal prosjektere og utføre rør- og ventilasjonsentreprisene til NKS Helsehus

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Bundebygg AS

Byggherre: N.K.S Helsehus Akerhus AS

Bygningskategori: Helsehus, kontor

Bygningstype: Nybygg/Tilbygg

Størrelse: Ca. 6.000 m2

Oppstart: Q1 2022

Ferdigstillelse: Q4 2023

Helsehuset skal blant annet romme pasienter i en rehabiliteringsprosess. Mange av disse sitter i rullestol. Det er derfor en avgjørende målsetting for prosjektet å utforme bygg som gir gode, trygge rammer for mennesker i en utfordrende og sårbar situasjon. Både inne- og uteområdene skal utformes med omtanke for brukernes behov.

Tilbygget som skal oppføres vil romme 3 virksomheter, alle disse virksomhetene vil yte helsetjenester for flere pasientgrupper.

Link til prosjektet: NKS Helsehus

1/6/2022

NTI vant kontraktene til NKS Helsehus

Helsehuset skal blant annet romme pasienter i en rehabiliteringsprosess. Mange av disse sitter i rullestol. Det er derfor en avgjørende målsetting for prosjektet å utforme bygg som gir gode, trygge rammer for mennesker i en utfordrende og sårbar situasjon. Både inne- og uteområdene skal utformes med omtanke for brukernes behov.

Tilbygget som skal oppføres vil romme 3 virksomheter, alle disse virksomhetene vil yte helsetjenester for flere pasientgrupper.

Link til prosjektet: NKS Helsehus

Siste nytt finner du her