NTI vant Hurum Helsehus

NTI har vunnet samspillkonkurransen Hurum Helsehus.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: HENT AS

Byggeherre: Hurum Kommune

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: Q1 2019

Ferdigstillelse: Q4 2021

Stor investering

Det nye omsorgsbygget skal være på 11 000 kvadratmeter og ha bl.a. 110 omsorgsplasser, et stort produksjonskjøkken, to dagsentre, base for hjemmetjenesten, trenings- og rehabiliteringslokaler og andre aktivitetstilbud. Kostnadsrammen for det nye helsehuset ligger i underkant av 600 millioner kroner inkl. mva.

- Dette er kommunes aller største investering noen sinne. Et omsorgsbygg på størrelse som dette vil sørge for at vi gir et godt tjenestetilbud til våre eldre, samtidig som vi skaper et sterkt og attraktivt fagmiljø på Hurumhalvøya, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

Satser på energi og miljø

Hurum kommune har gjennom handlingsplanen «Energi og klima 2017-2020» lagt premissene for den samfunnsutviklingen kommunen ønsker å bidra til. Følgende utdrag er hentet fra handlingsplanen: «Kommunal planlegging og virksomhet i Hurum skal innrettes etter energi- og klimastrategien slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster kloden mer enn det som er bærekraftig».

Med det som bakgrunn er følgende ambisiøse energi- og miljømål satt for det nye helsehuset:
• FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for prosjektet
• Prosjektet skal sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent
• Helsehuset skal være et plusshus-bygg etter Futurebuilt-standard noe som betyr at bygget skal produsere mer energi enn det forbruker
• Prosjektet skal søke støtte fra Enova og Klimasats

- Den nye kommunen skal tenke energieffektivitet og gjøre sitt for å redusere klimagassutslippene. HENT sitt tilbud utmerker seg når det gjelder valg av innovative energiløsninger, sier Andreassen.

Løsning var utslagsgivende

En jury bestående av medlemmer med bred fagkunnskap på arkitektur, interiør, bygningsdrift og drift av sykehjem har evaluert løsningsforslagene.

- Juryen mente at HENT AS sitt løsningsforslag hadde avgjørende fortrinn på viktige kriterier som omhandler forholdet mellom bygning og tomt inkludert adkomst, og på energikonseptet og dets betydning for arkitekturen, sier Andreassen.

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler med 108m3 sprinklertank , kjøleanleggene og energisentral med eoenergianlegg.


12/18/2018

NTI vant Hurum Helsehus

Stor investering

Det nye omsorgsbygget skal være på 11 000 kvadratmeter og ha bl.a. 110 omsorgsplasser, et stort produksjonskjøkken, to dagsentre, base for hjemmetjenesten, trenings- og rehabiliteringslokaler og andre aktivitetstilbud. Kostnadsrammen for det nye helsehuset ligger i underkant av 600 millioner kroner inkl. mva.

- Dette er kommunes aller største investering noen sinne. Et omsorgsbygg på størrelse som dette vil sørge for at vi gir et godt tjenestetilbud til våre eldre, samtidig som vi skaper et sterkt og attraktivt fagmiljø på Hurumhalvøya, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

Satser på energi og miljø

Hurum kommune har gjennom handlingsplanen «Energi og klima 2017-2020» lagt premissene for den samfunnsutviklingen kommunen ønsker å bidra til. Følgende utdrag er hentet fra handlingsplanen: «Kommunal planlegging og virksomhet i Hurum skal innrettes etter energi- og klimastrategien slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster kloden mer enn det som er bærekraftig».

Med det som bakgrunn er følgende ambisiøse energi- og miljømål satt for det nye helsehuset:
• FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for prosjektet
• Prosjektet skal sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent
• Helsehuset skal være et plusshus-bygg etter Futurebuilt-standard noe som betyr at bygget skal produsere mer energi enn det forbruker
• Prosjektet skal søke støtte fra Enova og Klimasats

- Den nye kommunen skal tenke energieffektivitet og gjøre sitt for å redusere klimagassutslippene. HENT sitt tilbud utmerker seg når det gjelder valg av innovative energiløsninger, sier Andreassen.

Løsning var utslagsgivende

En jury bestående av medlemmer med bred fagkunnskap på arkitektur, interiør, bygningsdrift og drift av sykehjem har evaluert løsningsforslagene.

- Juryen mente at HENT AS sitt løsningsforslag hadde avgjørende fortrinn på viktige kriterier som omhandler forholdet mellom bygning og tomt inkludert adkomst, og på energikonseptet og dets betydning for arkitekturen, sier Andreassen.

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler med 108m3 sprinklertank , kjøleanleggene og energisentral med eoenergianlegg.


Siste nytt finner du her