NTI tar del i totalrehabiliteringen av Lilleborg skole

Vi er stolte over å kunngjøre at NTI har inngått avtale med Backe Stor-Oslo om å bidra til totalrehabiliteringen av Lilleborg skole. Dette spennende prosjektet representerer en betydelig oppgradering av en historisk utdanningsinstitusjon og vi er begeistret for å være en del av denne viktige utviklingen.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Backe Stor-Oslo

Byggherre: Oslo Bygg KF

Bygningskategori: Skole

Bygningstype: Rehabilitering

Størrelse: Samlet bruttoareal på cirka 8.600 kvadratmeter

Oppstart prosjektering: Umiddelbart

Byggestart: August 2024

Ferdigstillelse: Oktober 2026

Prosjektbeskrivelse:

Lilleborg skole, grunnlagt i 1898, skal gjennomgå enomfattende rehabilitering for å bringe bygningen opp til moderne standarder.Skolen består av fem bygninger, hvorav fire ble bygget mellom 1898 og 1917 oger gul-listet av Oslo kommune. I tillegg finnes et gymbygg fra 1985.Rehabiliteringen innebærer å fjerne alle innvendige lette konstruksjoner, slikat kun fasade og bærevegger står igjen. Dette vil gi rom for etablering av enmoderne skole innenfor den ærverdige gamle fasaden.

En viktig del av prosjektet er bevaring av bygningene oggjenbruk av inventar og møbler, i tråd med Utdanningsetatens målsettinger.

Miljømålsettinger:

Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomhetenskal være utslippsfri innen 2030, og fra 2025 skal slike prosjektergjennomføres utslippsfritt. Lilleborg skole vil leveres i henhold til dissemålsettingene. Dette inkluderer utslippsfri transport av masser til og frabyggeplassen samt bruk av elektriske maskiner på byggeplassen.

NTIs rolle:

NTI skal levere prosjektering og utføre installasjoner forsanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, kjøleanlegg og energianlegg med 17energibrønner. Boring av energibrønnene vil bli utført med elektrisk borerigg.

NTI vant konkurransen basert på vår oppdragsforståelse,sterke organisasjon, solide referanser og gjennomføringsevne i tillegg til en konkurransedyktig pris.

Vi ser frem til å bidra til å gi Lilleborg skole en ny startmed moderne fasiliteter innenfor sine historiske vegger, samtidig som vistøtter Oslo kommunes miljømålsettinger og takker Backe Stor-Oslo for tilliten.

5/24/2024

NTI tar del i totalrehabiliteringen av Lilleborg skole

Prosjektbeskrivelse:

Lilleborg skole, grunnlagt i 1898, skal gjennomgå enomfattende rehabilitering for å bringe bygningen opp til moderne standarder.Skolen består av fem bygninger, hvorav fire ble bygget mellom 1898 og 1917 oger gul-listet av Oslo kommune. I tillegg finnes et gymbygg fra 1985.Rehabiliteringen innebærer å fjerne alle innvendige lette konstruksjoner, slikat kun fasade og bærevegger står igjen. Dette vil gi rom for etablering av enmoderne skole innenfor den ærverdige gamle fasaden.

En viktig del av prosjektet er bevaring av bygningene oggjenbruk av inventar og møbler, i tråd med Utdanningsetatens målsettinger.

Miljømålsettinger:

Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomhetenskal være utslippsfri innen 2030, og fra 2025 skal slike prosjektergjennomføres utslippsfritt. Lilleborg skole vil leveres i henhold til dissemålsettingene. Dette inkluderer utslippsfri transport av masser til og frabyggeplassen samt bruk av elektriske maskiner på byggeplassen.

NTIs rolle:

NTI skal levere prosjektering og utføre installasjoner forsanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, kjøleanlegg og energianlegg med 17energibrønner. Boring av energibrønnene vil bli utført med elektrisk borerigg.

NTI vant konkurransen basert på vår oppdragsforståelse,sterke organisasjon, solide referanser og gjennomføringsevne i tillegg til en konkurransedyktig pris.

Vi ser frem til å bidra til å gi Lilleborg skole en ny startmed moderne fasiliteter innenfor sine historiske vegger, samtidig som vistøtter Oslo kommunes miljømålsettinger og takker Backe Stor-Oslo for tilliten.

Siste nytt finner du her