NTI skal prosjektere og installere ventilasjonsanleggene på PP20

Philip Pedersens vei 20 er et næingsbygg som ligger på Lysaker. NTI har prosjektert og installert ventilasjonsanleggene samt hatt ansvaret for styring av varme, kjøling og ventilasjon.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Vaxa Property AS

Byggherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: -

Ferdigstillelse: -

Philip Pedersens vei 20 er et signalbygg ved E18 på Lysaker. Næringseiendommen ble bygget i 1992 og er i dag et rehabilitert næringsbygg nærme Oslo. I dag har næringsbygget fått høy kvalitet på installasjoner og bygningsmessig.

For byggherre var det viktig at de VVS tekniske anleggene gjenspeilet den øvrige høye standarden som ellers er på og i bygget. Herunder gjelder både funksjon og estetikk for de som arbeider i bygget. I tillegg har krav til et energieffektivt anlegg og system, i forbindelse med drift og service, vært en høy prioritet for gårdeier.

NTI har i dette flotte næringsbygget levert prosjektering og utførelse for 36. Luftbehandling og 37. Komfortkjøling. I tillegg har vi levert 56. Automatikk i deler av bygget. NTI har vært en sparringspartner for gårdeier for å prøve å bygge anlegget de ønsker seg som en del av et overordnet samarbeid.

Arbeidet som er blitt uført av oss vil føre til at brukerne av bygget har godt inneklima, som tilstrekkelig varme på kalde dager og nok kjøling på varme sommerdager, samt god kvalitet på inneluft. Styring av varme, kjøling og luft er gjort via Swegon SuperWise.

Rehabiliteringsarbeidet ble påbegynt i januar 2020 og er fortsatt i prosess med utbyggingen. Selve bygget er ferdigstilt og arbeid som fortsatt pågår, forbundet med VVS Tekniske Installasjoner, er tilpasning av leietakerarealer etterhvert som arealene blir leid ut. Per i dag er det cirka 4500/6000 kvadratmeter næringsarealer som er utleid og tilpasset.

Philip Pedersens vei 20 er i dag leid ut til bedrifter som Statens vegvesen og Vaxa Property, og er blitt et flott og nyrehabilitert kontorlokale med moderne interiør og særegen fasade, og med høy teknisk standard etter dagens krav.

NTIs oppdragsgiver for prosjektet er Vaxa Property AS.

– Våre prosjekter innen rehabilitering stiller høye krav til innsikt og forståelse for ulike faggrupper og bygningsmessige grensesnitt. NTI har i alle våre prosjekter utvist stor evne til samspill og utvikling. Vi setter pris på å jobbe med en leverandør som NTI som tilfører verdiskapende løsninger i prosjekter, Espen Klein, prosjektleder Vaxa Property as.


4/15/2020

NTI skal prosjektere og installere ventilasjonsanleggene på PP20

Philip Pedersens vei 20 er et signalbygg ved E18 på Lysaker. Næringseiendommen ble bygget i 1992 og er i dag et rehabilitert næringsbygg nærme Oslo. I dag har næringsbygget fått høy kvalitet på installasjoner og bygningsmessig.

For byggherre var det viktig at de VVS tekniske anleggene gjenspeilet den øvrige høye standarden som ellers er på og i bygget. Herunder gjelder både funksjon og estetikk for de som arbeider i bygget. I tillegg har krav til et energieffektivt anlegg og system, i forbindelse med drift og service, vært en høy prioritet for gårdeier.

NTI har i dette flotte næringsbygget levert prosjektering og utførelse for 36. Luftbehandling og 37. Komfortkjøling. I tillegg har vi levert 56. Automatikk i deler av bygget. NTI har vært en sparringspartner for gårdeier for å prøve å bygge anlegget de ønsker seg som en del av et overordnet samarbeid.

Arbeidet som er blitt uført av oss vil føre til at brukerne av bygget har godt inneklima, som tilstrekkelig varme på kalde dager og nok kjøling på varme sommerdager, samt god kvalitet på inneluft. Styring av varme, kjøling og luft er gjort via Swegon SuperWise.

Rehabiliteringsarbeidet ble påbegynt i januar 2020 og er fortsatt i prosess med utbyggingen. Selve bygget er ferdigstilt og arbeid som fortsatt pågår, forbundet med VVS Tekniske Installasjoner, er tilpasning av leietakerarealer etterhvert som arealene blir leid ut. Per i dag er det cirka 4500/6000 kvadratmeter næringsarealer som er utleid og tilpasset.

Philip Pedersens vei 20 er i dag leid ut til bedrifter som Statens vegvesen og Vaxa Property, og er blitt et flott og nyrehabilitert kontorlokale med moderne interiør og særegen fasade, og med høy teknisk standard etter dagens krav.

NTIs oppdragsgiver for prosjektet er Vaxa Property AS.

– Våre prosjekter innen rehabilitering stiller høye krav til innsikt og forståelse for ulike faggrupper og bygningsmessige grensesnitt. NTI har i alle våre prosjekter utvist stor evne til samspill og utvikling. Vi setter pris på å jobbe med en leverandør som NTI som tilfører verdiskapende løsninger i prosjekter, Espen Klein, prosjektleder Vaxa Property as.


Siste nytt finner du her