NTI skal bidra til utviklingen av nye Haukåsen Skole

Vi er glade for å kunngjøre at NTI har fått oppdraget med å bidra til utviklingen av den nye Haukåsen skolen. Dette prosjektet representerer en viktig milepæl i vår kontinuerlige innsats for å levere førsteklasses løsninger innen tekniske installasjoner, og vi ønsker å gi deg en forsmak på hva som kommer.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Betonmast Romerike

Byggherre: Oslo Bygg KF

Bygningskategori: Skole og barnehage

Bygningstype: Nybygg

Størrelse: N/A

Oppstart: Februar 2024

Ferdigstillelse: Skolestart 2026

Prosjektbeskrivelse:

Den nye Haukåsen skolen og barnehagen for multifunksjonshemmede skal bygges på tomten til gamle Stig skole. Denne ambisiøse utvidelsen vil omfatte oppføringen av en moderne bygning som vil fungere som en omfattende 1-13 skole. I tillegg til hovedbygningen vil det også være en kaldgarasje/lagerbygning som dekker et betydelig område.

Som en del av prosjektet vil eksisterende bygninger bli revet for å gi plass til det nye skoleanlegget. Utomhusanleggene vil gjennomgå betydelige endringer og oppgraderinger, og energisentralen vil også bli modernisert for å sikre effektiv energiforsyning til skolen.

Plasseringen av det nye bygget vil ikke bare gi en mer strømlinjeformet skolestruktur, men vil også skape et attraktivt uteområde som blir et sentralt møtested for elevene. Denne nye skolen vil være vert for et bredt spekter av utdanningsprogrammer, og utformingen av bygget vil være tilpasset dette formålet.

NTIs Rolle:

NTI skal levere tekniske installasjoner som prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg med ny energisentral, solfangeranlegg, sprinkleranlegg, ventilasjon, og kjølesystemer. Vi er forpliktet til å sikre at disse installasjonene holder høyeste kvalitetsstandarder for å bidra til et optimalt innemiljø for elevene og personalet.

5/6/2024

NTI skal bidra til utviklingen av nye Haukåsen Skole

Prosjektbeskrivelse:

Den nye Haukåsen skolen og barnehagen for multifunksjonshemmede skal bygges på tomten til gamle Stig skole. Denne ambisiøse utvidelsen vil omfatte oppføringen av en moderne bygning som vil fungere som en omfattende 1-13 skole. I tillegg til hovedbygningen vil det også være en kaldgarasje/lagerbygning som dekker et betydelig område.

Som en del av prosjektet vil eksisterende bygninger bli revet for å gi plass til det nye skoleanlegget. Utomhusanleggene vil gjennomgå betydelige endringer og oppgraderinger, og energisentralen vil også bli modernisert for å sikre effektiv energiforsyning til skolen.

Plasseringen av det nye bygget vil ikke bare gi en mer strømlinjeformet skolestruktur, men vil også skape et attraktivt uteområde som blir et sentralt møtested for elevene. Denne nye skolen vil være vert for et bredt spekter av utdanningsprogrammer, og utformingen av bygget vil være tilpasset dette formålet.

NTIs Rolle:

NTI skal levere tekniske installasjoner som prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg med ny energisentral, solfangeranlegg, sprinkleranlegg, ventilasjon, og kjølesystemer. Vi er forpliktet til å sikre at disse installasjonene holder høyeste kvalitetsstandarder for å bidra til et optimalt innemiljø for elevene og personalet.

Siste nytt finner du her