NTI skal bidra til utvidelse av Askim VGS

NTI har nylig mottatt en bestilling for å bidra til utvidelsen av Askim videregående skole (Askim VGS). Dette prosjektet markerer en ny milepæl i vårt ønske om å levere kvalitetsløsninger innen tekniske installasjoner og vi ønsker å gi dere et innblikk i hva som kommer. 

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: JI Bygg AS

Byggherre: N/A

Bygningskategori: Undervisning

Bygnigstype: Nybygg

Størrelse: ca 7200 kvm

Oppstart: Q3 2023

Prosjektbeskrivelse:

Denne utvidelsen involverer oppføringen av et nybygg med et totalt areal på 6806 kvadratmeter, samt en kaldgarasje/lagerbygning som dekker 520 kvadratmeter. Som en del av prosjektet vil også gamle bygninger med en total flate på 7884 kvadratmeter bli revet. I tillegg vil utomhusanleggene bli endret og oppgradert og energisentralen vil også bli oppgradert.

Plasseringen av det nye bygget vil skape en mer samlet og arealeffektiv skole og hovedbygningene vil definere et attraktivt uteområde som blir skolens nye møteplass. Dette nye bygget vil i hovedsak huse yrkesforberedende utdanningsprogrammer og utformingen av bygget tar hensyn til dette formålet. Dette prosjektet vil også bidra til å fremme bevissthet om bærekraft og stolthet rundt yrkesfag.

 
NTIs Rolle:

Vi vil levere tekniske installasjoner som prosjektering og utførelse av sanitæranleggene, varmeanlegg med ny energisentral, vann/væskevarmepumpe, sprinkleranlegg og brønnpark for bergvarme. Vi vil sikre at disse tekniske installasjonene er av høy kvalitet og bidra til et godt innemiljø.

11/8/2023

NTI skal bidra til utvidelse av Askim VGS

Prosjektbeskrivelse:

Denne utvidelsen involverer oppføringen av et nybygg med et totalt areal på 6806 kvadratmeter, samt en kaldgarasje/lagerbygning som dekker 520 kvadratmeter. Som en del av prosjektet vil også gamle bygninger med en total flate på 7884 kvadratmeter bli revet. I tillegg vil utomhusanleggene bli endret og oppgradert og energisentralen vil også bli oppgradert.

Plasseringen av det nye bygget vil skape en mer samlet og arealeffektiv skole og hovedbygningene vil definere et attraktivt uteområde som blir skolens nye møteplass. Dette nye bygget vil i hovedsak huse yrkesforberedende utdanningsprogrammer og utformingen av bygget tar hensyn til dette formålet. Dette prosjektet vil også bidra til å fremme bevissthet om bærekraft og stolthet rundt yrkesfag.

 
NTIs Rolle:

Vi vil levere tekniske installasjoner som prosjektering og utførelse av sanitæranleggene, varmeanlegg med ny energisentral, vann/væskevarmepumpe, sprinkleranlegg og brønnpark for bergvarme. Vi vil sikre at disse tekniske installasjonene er av høy kvalitet og bidra til et godt innemiljø.

Siste nytt finner du her