NTI samarbeider om prosjektet i Lier Hageby

NTI har nylig inngått en spennende avtale for å bidra til utviklingen av Lier Hageby, et boligprosjekt med høye bærekraftsmål og fokus på moderne, miljøvennlige boliger.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Alento AS

Byggherre: Solon Eiendom AS

Bygningskategori: Bolig

Bygningstype: Nybygg

Størrelse: N/A

Oppstart: 01.12.2023

Ferdigstillelse: 31.12.2024

Vår rolle i prosjektet vil være å levere VVS tekniske installasjoner for dette prosjektet.

Dette vil inkludere prosjektering og installasjon av sanitæranleggene og varmeanleggene.

Vi har satt en tydelig prioritet på å sikre at våre installasjoner møter alle standarder innenfor energieffektivitet og brukervennlighet.

Oppstarten for prosjekteringen er satt til desember 2023 med forventet ferdigstillelse innen i desember 2024. Vi ser frem til å bidra til utviklingen av Lier Hageby og skape en god infrastruktur som legger til rette for moderne og bærekraftige boliger i flotte Lier.

 

Vår oppdragsgiver i dette prosjektet er Alento AS og Byggherre er Solon Eiendom AS.
Vi takker Alento for tilliten de har vist oss og ser frem til et nok et fruktbart samarbeid sammen.

11/30/2023

NTI samarbeider om prosjektet i Lier Hageby

Vår rolle i prosjektet vil være å levere VVS tekniske installasjoner for dette prosjektet.

Dette vil inkludere prosjektering og installasjon av sanitæranleggene og varmeanleggene.

Vi har satt en tydelig prioritet på å sikre at våre installasjoner møter alle standarder innenfor energieffektivitet og brukervennlighet.

Oppstarten for prosjekteringen er satt til desember 2023 med forventet ferdigstillelse innen i desember 2024. Vi ser frem til å bidra til utviklingen av Lier Hageby og skape en god infrastruktur som legger til rette for moderne og bærekraftige boliger i flotte Lier.

 

Vår oppdragsgiver i dette prosjektet er Alento AS og Byggherre er Solon Eiendom AS.
Vi takker Alento for tilliten de har vist oss og ser frem til et nok et fruktbart samarbeid sammen.

Siste nytt finner du her