NTI leverer rørkontrakten til storprosjektet Harbitz Torg

Veidekke Entreprenør AS har innstilt NTI til å utføre rørkontrakten på Harbitz Torg.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: -

Byggeherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: -

Ferdigstillelse: -

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøleanleggene, tekniske rom med varme og kjølesentraler.

Harbitz Torg blir et miljøvennlig kontorbygg i regi av Møller Eiendom AS.
Kontorbygget planlegges for den høye miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent.

Bygget kan romme ca 1500 arbeidsplasser i moderne og lyse løsninger. Forventet ferdigstillelse er første halvår 2019.
Intensjonen er at næringsbygget skal være attraktivt for leietakere ved at bygget er arealeffektivt, miljøvennlig og økonomisk i drift, samtidig som det fremstår med høy estetisk kvalitet.
Bygget vil bli tilrettelagt for en rekke fellesgoder som sykkelparkering med verksted, bilpool, treningsfasiliteter, garderober og dusjanlegg.I første etasje tilknyttet kontorfasilitetene kommer det en førsteklasses personalrestaurant kombinert med auditorium og møteromsfasiliteter. Med sine 30.000 kvm fordelt på 10 etasjer er prosjektet et av de største tilgjengelige nybyggprosjektene sentralt i Oslo.

Eiendommen, Harbitzallèen 3-7, på 25,3 daa skal transformeres fra et avstengt og utdatert industriområde til et pulserende og bærekraftig strøk. Harbitz Torg vil inneholde ny bebyggelse på ca. 58.000 m2 over bakken og under bakken vil det i tillegg bli bygget et areal på ca. 24.000 m2, hvorav ca 800 m2 lager. Området er delt opp i 3 felter, hvor felt A mot vest vil bestå av kun boliger, felt B i midtre del av området, vil bestå av boliger med handels- og servicearealer mot gaten og felt C mot øst som vil være et rent kontorbygg.
Uteområdene vi inneholde allment tilgjengelige torg, gatetun, møteplasser og grøntarealer på 8.600 m2. Hvor arealene gis høy kvalitet med en variert utforming for ulik bruk og opphold.
I områdets mest sentrale del vil det nye kontorbygget bli et landemerke, både i landskapet og som et miljøvennlig og energieffektivt bygg med grønn teknologi på energileveransen.

Link til prosjektet her

7/18/2017

NTI leverer rørkontrakten til storprosjektet Harbitz Torg

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøleanleggene, tekniske rom med varme og kjølesentraler.

Harbitz Torg blir et miljøvennlig kontorbygg i regi av Møller Eiendom AS.
Kontorbygget planlegges for den høye miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent.

Bygget kan romme ca 1500 arbeidsplasser i moderne og lyse løsninger. Forventet ferdigstillelse er første halvår 2019.
Intensjonen er at næringsbygget skal være attraktivt for leietakere ved at bygget er arealeffektivt, miljøvennlig og økonomisk i drift, samtidig som det fremstår med høy estetisk kvalitet.
Bygget vil bli tilrettelagt for en rekke fellesgoder som sykkelparkering med verksted, bilpool, treningsfasiliteter, garderober og dusjanlegg.I første etasje tilknyttet kontorfasilitetene kommer det en førsteklasses personalrestaurant kombinert med auditorium og møteromsfasiliteter. Med sine 30.000 kvm fordelt på 10 etasjer er prosjektet et av de største tilgjengelige nybyggprosjektene sentralt i Oslo.

Eiendommen, Harbitzallèen 3-7, på 25,3 daa skal transformeres fra et avstengt og utdatert industriområde til et pulserende og bærekraftig strøk. Harbitz Torg vil inneholde ny bebyggelse på ca. 58.000 m2 over bakken og under bakken vil det i tillegg bli bygget et areal på ca. 24.000 m2, hvorav ca 800 m2 lager. Området er delt opp i 3 felter, hvor felt A mot vest vil bestå av kun boliger, felt B i midtre del av området, vil bestå av boliger med handels- og servicearealer mot gaten og felt C mot øst som vil være et rent kontorbygg.
Uteområdene vi inneholde allment tilgjengelige torg, gatetun, møteplasser og grøntarealer på 8.600 m2. Hvor arealene gis høy kvalitet med en variert utforming for ulik bruk og opphold.
I områdets mest sentrale del vil det nye kontorbygget bli et landemerke, både i landskapet og som et miljøvennlig og energieffektivt bygg med grønn teknologi på energileveransen.

Link til prosjektet her

Siste nytt finner du her