NTI har signert kontrakt på Postens nye Østlandsterminal

NTI skal prosjektere og installere ventilasjonsanleggene på Postens nye Østterminal

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Ø M Fjeld AS

Byggherre: Posten Eiendom Robdsud AS

Bygningskategori: Industri/Lager/Kontor

Bygningstype: Nybygg/Tilbygg

Størrelse: Ca. 10.000 m2

Oppstart: Q2 2022

Ferdigstillelse: Q3 2023

NTI skal levere prosjektering og installasjon av ventilasjonsanleggene til dette flotte prosjektet.

Prosjektet består av en logistikkterminal på et plan fordelt på 7 000 m2.

Administrative kontorer og tekniske rom er på tilsammen nesten 3 000 m2 i Plan 2.

I dette prosjektet foreligger det også en del opsjoner tilknyttet videre utbygging.

"Vi tror veksten i pakker vil fortsette og spesielt pakker fra netthandelen. Vi starter nå arbeidet med å øke kapasiteten ved Østlandsterminalen. Når arbeidet er ferdig, vil vi ha dobbelt så stor kapasitet som vi har i dag og kunne håndtere rundt 800.000 småpakker i døgnet" sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i en pressemelding.

Foto: Chell Hill

5/20/2022

NTI har signert kontrakt på Postens nye Østlandsterminal

NTI skal levere prosjektering og installasjon av ventilasjonsanleggene til dette flotte prosjektet.

Prosjektet består av en logistikkterminal på et plan fordelt på 7 000 m2.

Administrative kontorer og tekniske rom er på tilsammen nesten 3 000 m2 i Plan 2.

I dette prosjektet foreligger det også en del opsjoner tilknyttet videre utbygging.

"Vi tror veksten i pakker vil fortsette og spesielt pakker fra netthandelen. Vi starter nå arbeidet med å øke kapasiteten ved Østlandsterminalen. Når arbeidet er ferdig, vil vi ha dobbelt så stor kapasitet som vi har i dag og kunne håndtere rundt 800.000 småpakker i døgnet" sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i en pressemelding.

Foto: Chell Hill

Siste nytt finner du her