2/11/2022

NTI har mottatt bestilling på rehabiliteringen av Bragernes Torg


NTI har mottatt bestilling for Bragernes Kvartal og rehabiliteringen av Bragernes Torg.

NTI vil prosjektere og utføre rehabiliteringen på sanitær, varme, sprinkler, ventilasjon- og kjøleanleggene på store deler av bygget.

Vi vil også levere deler av styringen av varme, kjøling og luft via Swegon SuperWISE i deler av bygget.
 

Selve oppussingen innebærer en rekke utskiftninger av utdaterte systemer med nytt fordelingsnett og infrastruktur til leietakere på rør- og ventilasjonssiden.

I dette prosjektet er det en del spennende leietakere som skal inn deriblant Fell Tech, O'Learys, Godt Sagt og BDO.

Fakta

Oppdragsgiver: OXE Prosjekt AS

Byggherre: Clarkson Platou AS

Bygningskategori: Kontor, Restaurant, Kultur

Bygningstype: Rehabilitering

Størrelse: ca. 7.000 m2

Oppstart: Q1 2022

Ferdigstillelse: Q4 2022

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer