4/27/2023

NTI har mottatt bestilling på Prinsessealléen 8

NTI har mottatt bestilling på Prinsessealléen 8 i Oslo Prosjektet som består av 77 flotte leiligheter, parkeringsanlegg og fellesarealer.  NTI skal utføre prosjektering og ventilasjonsarbeidene.    

Leilighetene ligger sentralt i Skøyen og er gjennomgående. På den ene siden opplever man Skøyens «skyline» av boliger, forretningsbygg og servicetilbud, på den andre siden opplever man en historisk, klassisk villabebyggelse og en bakhage med planter, benker og ro. 

«Vi har hentet inspirasjon fra kjente områder i europeiske storbyer, hvor flere arkitektoniske stilarter fra ulike epoker ligger side ved side og skaper et inntrykk som både er spennende, variert og harmonisk. Denne kontrasten blir reflektert i fasaden, som deles opp i mindre, vertikale volum. Vi tror bygget kommer til å bli ikonisk.» arkitekt Tord Klungrehaug.

Fakta

Oppdragsgiver: STØ Entreprenør AS

Byggherre: Neptune Properties

Bygningskategori: Prosjektering og Ventilasjon

Bygningstype: Nybygg

Størrelse: ca. 8.000m2

Oppstart: Q2/2023

Ferdigstillelse: Q1/2025

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer