NTI har mottatt bestilling på fryselager - Røyken Næringspark

Denne gangen er vi på Røyken Næringspark der hvor vi leverer et fryselager. Selve bygget skal tilfredsstille moderne krav og bærekraftige løsninger i forhold til funksjon, drift og vedlikehold.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Alento AS

Byggherre: Logistikkdrift AS

Bygningskategori: Fryselager

Bygningstype: Ny

Størrelse: ca. 7960m2

Oppstart: August 2022

Ferdigstillelse: April 2023

Bygget skal tilfredsstille moderne krav og bærekraftige løsninger i forhold til funksjon, drift og vedlikehold. Dette gjelder både materialvalg, utførelser, funksjoner, ytelser, fleksibilitet og innemiljø. Bygningens hovedfunksjon er lagring av matvarer og det må benyttes materialer og produkter som uttrykker solide og god kvalitetsamtlang levetidogalle innvendige overflater skal være vaskbare.

Prosjektet består av fryselager delt i 4 seksjoner på ca. 1555m2hver,med tilhørende mellomlager, varemottak og en administrasjonsdelmed sosiale rom. På 2.etg er det prosjektert supplerende lagringsarealerdedikert tiltørrlagringog en mesaninsommellom-fryselager. Utendørs er det planlagt internvei med manøvreringsplass og biloppstillingsplasser for store lastebiler (inkl. vogntog), samt et parkeringsareal for ansatte mot øst og supplerende parkeringsareal mot vest.

Arealer rundt bygget er gressplen. Med hensyn til forskjellig funksjonerer anlegget delt i 3 bygg som er:

BYGG 1 –en-etasjesfryselager, delt i 4 seksjoner. BYA: 6326m2,gesimshøyde 17,3m.

BYGG 2 –varemottak og tilknyttet mellom-fryselager med en mesaninfor lagring av varer. BYA: 1214m2,gesimshøyde 14,0m.

BYGG 3–2-etasjes bygg med kjøletekniskrom, kontordelmed garderober, tørrlager og tilhørendetekniske rom.BYA: 393m2,gesimshøyde Det er også en frittstående trafo, lokalisert i parkeringsplass mot vest.

Total BYA: ca. 7960m2

8/31/2022

NTI har mottatt bestilling på fryselager - Røyken Næringspark

Bygget skal tilfredsstille moderne krav og bærekraftige løsninger i forhold til funksjon, drift og vedlikehold. Dette gjelder både materialvalg, utførelser, funksjoner, ytelser, fleksibilitet og innemiljø. Bygningens hovedfunksjon er lagring av matvarer og det må benyttes materialer og produkter som uttrykker solide og god kvalitetsamtlang levetidogalle innvendige overflater skal være vaskbare.

Prosjektet består av fryselager delt i 4 seksjoner på ca. 1555m2hver,med tilhørende mellomlager, varemottak og en administrasjonsdelmed sosiale rom. På 2.etg er det prosjektert supplerende lagringsarealerdedikert tiltørrlagringog en mesaninsommellom-fryselager. Utendørs er det planlagt internvei med manøvreringsplass og biloppstillingsplasser for store lastebiler (inkl. vogntog), samt et parkeringsareal for ansatte mot øst og supplerende parkeringsareal mot vest.

Arealer rundt bygget er gressplen. Med hensyn til forskjellig funksjonerer anlegget delt i 3 bygg som er:

BYGG 1 –en-etasjesfryselager, delt i 4 seksjoner. BYA: 6326m2,gesimshøyde 17,3m.

BYGG 2 –varemottak og tilknyttet mellom-fryselager med en mesaninfor lagring av varer. BYA: 1214m2,gesimshøyde 14,0m.

BYGG 3–2-etasjes bygg med kjøletekniskrom, kontordelmed garderober, tørrlager og tilhørendetekniske rom.BYA: 393m2,gesimshøyde Det er også en frittstående trafo, lokalisert i parkeringsplass mot vest.

Total BYA: ca. 7960m2

Siste nytt finner du her