NTI er tildelt nok et prosjekt - Smedens Hage

NTI skal levere alle VVS tekniske leveranser til dette unike prosjektet

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Backe-Stor Oslo AS

Byggherre: Professor Kohts Vei Utvikling AS

Bygningskategori: Leilighet/Bolig

Bygningstype: Nybygg

Størrelse: ca. 15.000 m2

Oppstart: Q2 2022

Ferdigstillelse: Q3/Q4 2024

I dette prosjektet skal NTI prosjektere og installere sanitær, varme, sprinkler- og ventilasjonsanleggene.

Prosjektet omhandler 157 flotte leiligheter fordelt på 9 bygg, fellesarealer og parkeringskjeller.

"Mellom byggene bevares kulturminne Lilleholtet.

Det vil dannes to grønne tun og en større felles park mellom bebyggelsen. Gang- og sykkelvei til Stabekk utbedres og tilgjengeliggjøres.

Det vil tilbys effektive 2-roms og flotte 4- roms leiligheter, samt "rekkehus"/duplexleiligheter over to etasjer som kan passe perfekt for familier.

Mobilitetskonseptet "Otto" vil tilbys beboerne, med deling av el-sykler, el-sparkesykler og elbiler, det blir felles garasjekjeller under byggene." sier Bærum Kommune.

6/3/2022

NTI er tildelt nok et prosjekt - Smedens Hage

I dette prosjektet skal NTI prosjektere og installere sanitær, varme, sprinkler- og ventilasjonsanleggene.

Prosjektet omhandler 157 flotte leiligheter fordelt på 9 bygg, fellesarealer og parkeringskjeller.

"Mellom byggene bevares kulturminne Lilleholtet.

Det vil dannes to grønne tun og en større felles park mellom bebyggelsen. Gang- og sykkelvei til Stabekk utbedres og tilgjengeliggjøres.

Det vil tilbys effektive 2-roms og flotte 4- roms leiligheter, samt "rekkehus"/duplexleiligheter over to etasjer som kan passe perfekt for familier.

Mobilitetskonseptet "Otto" vil tilbys beboerne, med deling av el-sykler, el-sparkesykler og elbiler, det blir felles garasjekjeller under byggene." sier Bærum Kommune.

Siste nytt finner du her