12/16/2022

NKS Helsehus - Spesialisert rehabiliteringsavdeling for personer med Multippel Sklerose (MS) og andre nevrologiske lidelser

For å gi ett lite innblikk så finner du NKS Helsehus sin nye rehabiliteringsavdeling for personer med MS eller andre nevrologiske tilstander i første etasje. Nevrorehabiliteringsavdelingen til Ahus ligger i andre og tredje etasje mens Ahus sin poliklinikk for Voksenhabilitering ligger i fjerde og femte etasje.  

«I tråd med de økende kravene i samfunnet og etterspørsel etter plasser, er det riktig å videreutvikle eiendommen. Vår eksisterende leietaker Ahus har også behov for nye og større lokaler.» NKS Helsehus AS.  

NTI sin rolle er å levere prosjektering og installasjon av sanitær, sprinkler, varme- og kjøleanlegg samt ventilasjonsanleggene til dette flotte prosjektet. Når NTI har både rør og ventilasjon, så kreves det godt internt samarbeid for å fange opp alt. Det har vi klart i denne prosessen.

Fakta

Oppdragsgiver: Bundebygg AS

Byggherre: Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus AS

Bygningskategori: Helsehus med poliklinikk

Bygningstype:

Størrelse: 6000 m2

Oppstart: 2022 – Q1

Ferdigstillelse: 2023 – Q4

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer