NKS Helsehus - Spesialisert rehabiliteringsavdeling for personer med Multippel Sklerose (MS) og andre nevrologiske lidelser

NKS Helsehus i Viken skal utvide virksomheten på Nordbyhagen/Lørenskog. Nybygget er på ca. 6000 kvm og har 5 etasjer som også inkluderer en kjeller.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Bundebygg AS

Byggherre: Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus AS

Bygningskategori: Helsehus med poliklinikk

Bygningstype:

Størrelse: 6000 m2

Oppstart: 2022 – Q1

Ferdigstillelse: 2023 – Q4

For å gi ett lite innblikk så finner du NKS Helsehus sin nye rehabiliteringsavdeling for personer med MS eller andre nevrologiske tilstander i første etasje. Nevrorehabiliteringsavdelingen til Ahus ligger i andre og tredje etasje mens Ahus sin poliklinikk for Voksenhabilitering ligger i fjerde og femte etasje.  

«I tråd med de økende kravene i samfunnet og etterspørsel etter plasser, er det riktig å videreutvikle eiendommen. Vår eksisterende leietaker Ahus har også behov for nye og større lokaler.» NKS Helsehus AS.  

NTI sin rolle er å levere prosjektering og installasjon av sanitær, sprinkler, varme- og kjøleanlegg samt ventilasjonsanleggene til dette flotte prosjektet. Når NTI har både rør og ventilasjon, så kreves det godt internt samarbeid for å fange opp alt. Det har vi klart i denne prosessen.

12/16/2022

NKS Helsehus - Spesialisert rehabiliteringsavdeling for personer med Multippel Sklerose (MS) og andre nevrologiske lidelser

For å gi ett lite innblikk så finner du NKS Helsehus sin nye rehabiliteringsavdeling for personer med MS eller andre nevrologiske tilstander i første etasje. Nevrorehabiliteringsavdelingen til Ahus ligger i andre og tredje etasje mens Ahus sin poliklinikk for Voksenhabilitering ligger i fjerde og femte etasje.  

«I tråd med de økende kravene i samfunnet og etterspørsel etter plasser, er det riktig å videreutvikle eiendommen. Vår eksisterende leietaker Ahus har også behov for nye og større lokaler.» NKS Helsehus AS.  

NTI sin rolle er å levere prosjektering og installasjon av sanitær, sprinkler, varme- og kjøleanlegg samt ventilasjonsanleggene til dette flotte prosjektet. Når NTI har både rør og ventilasjon, så kreves det godt internt samarbeid for å fange opp alt. Det har vi klart i denne prosessen.

Siste nytt finner du her