6/1/2020

Meierikvartalet på Lillestrøm

NTI har mottatt bestilling for samspillsavtale for hele kvartalet jf. NS 8401 og kontrakt på utbyggingen av bygg B2, B3 og B4 som består av 332 leiligheter, handel, kontorer og parkeringsanlegg.

Meierikvartalet er et stort byutviklingsprosjekt som ligger midt i hjertet av Lillestrøm sentrum.

Hele utbyggingen omhandler bolig ca. 34.500 kvm, kontorer ca. 28.000 kvm, handel ca. 12.500 kvm og parkeringsanlegg ca. 13.000 kvm.


NTI deltar i utviklingen av prosjektet sammen med byggherren Stor-Oslo Eiendom AS og totalentreprenør BundeBygg AS. NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler, ventilasjon og kjøleanleggene inkludert energisentral for varme og kjøling.


Prosjektet har høye krav til tekniske installasjoner; estetikk, tidsmessige og kvalitative mål. Prosjektet skal klassifiseres som BREEAM Excellent.

Prosjektet er igang, og har en forventet byggetid på 4-5 år.

Link til prosjektet: https://www.soeiendom.no/prosjekter/meierikvartalet/

Fakta

Oppdragsgiver: -

Byggherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: -

Ferdigstillelse: -

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer