Livsvitenskapsbygget – Landets største universitet og sykehusmiljø

NTI er ansvarlig for å levere prosjektering og installasjon av sanitær og trykkluft for livsvitenskapsbygget som skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Statsbygg (AF Energi & Miljø AS)

Byggherre: Kunnskapsdepartementet med Helse Sør-Øst

Bygningskategori: Universitets og sykehus

Størrelse: 97.500 m2

Bygget på 97.500 kvm har som formål å knytte vitenskaper tettere sammen og bidra til ny innsikt i hva liv, aldring og sykdom er. I tillegg vil det inneholde kontorer, bibliotek, undervisning og vrimlearealer. Om lag 1.000 ansatte og 1.500 studenter ved UiO skal ha sitt daglige virke her.  

NTI er ansvarlig for å levere prosjektering og installasjon av sanitær og trykkluft for livsvitenskapsbygget som skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.  Livsvitenskapsbygget er et prosjekt med høy miljøprofil og oppføres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent.

I tillegg har prosjektet som mål å oppnå 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp for materialer, energi og transport sammenlignet med et standard universitetsbygg. 

Energimålet med byggeprosjektet er å oppnå «nesten-nullenergibygg». – Statsbygg.

11/21/2022

Livsvitenskapsbygget – Landets største universitet og sykehusmiljø

Bygget på 97.500 kvm har som formål å knytte vitenskaper tettere sammen og bidra til ny innsikt i hva liv, aldring og sykdom er. I tillegg vil det inneholde kontorer, bibliotek, undervisning og vrimlearealer. Om lag 1.000 ansatte og 1.500 studenter ved UiO skal ha sitt daglige virke her.  

NTI er ansvarlig for å levere prosjektering og installasjon av sanitær og trykkluft for livsvitenskapsbygget som skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.  Livsvitenskapsbygget er et prosjekt med høy miljøprofil og oppføres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent.

I tillegg har prosjektet som mål å oppnå 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp for materialer, energi og transport sammenlignet med et standard universitetsbygg. 

Energimålet med byggeprosjektet er å oppnå «nesten-nullenergibygg». – Statsbygg.

Siste nytt finner du her