Linderud Flerbrukshall tildelt NTI

Prosjekt Linderud Flerbrukshall består av ny flerbrukshall for Linderud Idrettsforening.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Asker Entrepenør AS

Byggherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: August 2019

Ferdigstillelse: Juli 2020

Anlegget består av én-flate flerbrukshall med tilliggende servicedel som inkluderer garderober, dusjrom, toaletter, kafeteria, trimrom, lager etc. Totalareal ca. 2000 m2. Offentlige tilskudd utgjør så stor andel at entreprisen for bygging kontraheres etter regelverk for offentlige anskaffelse.

Vi skal utføre prosjektering, sanitær og varmeanleggene.

8/3/2019

Linderud Flerbrukshall tildelt NTI

Anlegget består av én-flate flerbrukshall med tilliggende servicedel som inkluderer garderober, dusjrom, toaletter, kafeteria, trimrom, lager etc. Totalareal ca. 2000 m2. Offentlige tilskudd utgjør så stor andel at entreprisen for bygging kontraheres etter regelverk for offentlige anskaffelse.

Vi skal utføre prosjektering, sanitær og varmeanleggene.

Siste nytt finner du her