Klima- og Miljørapport for 2023

NTI har levert Klima og Miljørapporten for 2023 til Stiftelsen Miljøfyrtårn

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: -

Byggeherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: -

Ferdigstillelse: -

NTI ble Miljøfyrtårnsertifisert igjen i 2023, som del av vårt miljøansvar og bærekraft etterlever vi de miljømål vi setter oss hvert år.

Vi ønsker å ta en større del i det grønne skiftet med fokus på helse, miljø og sikkerhet som selskap.

For 2023 ser vi en tydelig bevisstgjøring av miljøfaktorer internt hos oss og vi ønsker å strekke oss enda lenger i årene som kommer!


Rapporten for 2023 ble levert i mars og oppgis ved forespørsel.

3/22/2024

Klima- og Miljørapport for 2023

NTI ble Miljøfyrtårnsertifisert igjen i 2023, som del av vårt miljøansvar og bærekraft etterlever vi de miljømål vi setter oss hvert år.

Vi ønsker å ta en større del i det grønne skiftet med fokus på helse, miljø og sikkerhet som selskap.

For 2023 ser vi en tydelig bevisstgjøring av miljøfaktorer internt hos oss og vi ønsker å strekke oss enda lenger i årene som kommer!


Rapporten for 2023 ble levert i mars og oppgis ved forespørsel.

Siste nytt finner du her