4/4/2022

Klima- og Miljørapport for 2021

NTI ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2021, som del av vårt miljøansvar og bærekraft etterlever vi de miljømål vi setter oss hvert år.

Vi ønsker å ta en større del i det grønne skiftet med fokus på helse, miljø og sikkerhet som selskap.

For 2021 ser vi en tydelig bevisstgjøring av miljøfaktorer internt hos oss og vi ønsker å strekke oss enda lenger i årene som kommer!


Rapporten for 2021 ble levert i mars og oppgis ved forespørsel.

Fakta

Oppdragsgiver: -

Byggeherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: -

Ferdigstillelse: -

Se referanseprosjekt

Se mer aktuelt

NTI - Stolt rørentreprenør utført Lysaker Polaris

NTI gjennomførte prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, kjøleanlegg m/teknisk kjølesentral og sprinkleranlegget.
Les mer

NTI deltok på BIM studentseminar

NTI hadde egen stand på BIM-seminar arrangert av Fagskolen i Oslo.
Les mer

NTI overtok nye lokaler 1. september

1. september flyttet NTIs lokaler fra Ringeriksveien på Lierstranda til Dråpen 16 i Kobbervikdalen.
Les mer