Gigantordre til NTI - Nytt livsvitenskapsbygg

NTI og AF Energi og Miljø AS har inngått samarbeid om entreprise K301 Rørarbeider.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: -

Byggherre: -

Bygningskategori: -

Bygningstype: -

Størrelse: -

Oppstart: -

Ferdigstillelse: -

AF Gruppen AS har mottatt meddelelse om tildeling av kontrakt med Statsbygg for rørarbeider til Livsvitenkapsbygget.

Entreprise K301 Rørarbeider er en totalentreprise med samspill og omfatter sanitær, varme, brannslokking, gass og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Kontrakten består av samspillsfase og gjennomføring. Entreprisen har en estimert verdi på omlag MNOK 300. NTI skal utføre sanitæranleggene.

Det nye Livsvitenskapsbygget er Statsbyggs største byggeprosjekt og skal stå ferdig i 2024. Samlet kostnadsramme er omlag 7 milliarder kroner inkludert brukerutstyr.
Det 66 700 kvadratmeter store bygget skal huse 1 600 studenter og 1 000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

- Tildelingen av denne prestisjekontrakten er den hittil største for NTI. Livsvitenskapsbygget skal sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent. Vi vil sammen med AF Energi og Miljø AS og Statsbygg søke energieffektive, fornybare og miljøvennlige løsninger som gir lønnsomhet for Norges største universitetsbygg.

I det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO skal utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft.

Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål. Bygget med sin moderne utstyrspark blir en ressurs for hele Osloregionen. Det vil bidra til å sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap i en tid der behovet for verdiskaping, og fornyelse og omstilling av norsk økonomi, er stort.

Bygget blir hjertet i livsvitenskapsbyen Oslo – Oslo Life Science City.


12/21/2018

Gigantordre til NTI - Nytt livsvitenskapsbygg

AF Gruppen AS har mottatt meddelelse om tildeling av kontrakt med Statsbygg for rørarbeider til Livsvitenkapsbygget.

Entreprise K301 Rørarbeider er en totalentreprise med samspill og omfatter sanitær, varme, brannslokking, gass og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Kontrakten består av samspillsfase og gjennomføring. Entreprisen har en estimert verdi på omlag MNOK 300. NTI skal utføre sanitæranleggene.

Det nye Livsvitenskapsbygget er Statsbyggs største byggeprosjekt og skal stå ferdig i 2024. Samlet kostnadsramme er omlag 7 milliarder kroner inkludert brukerutstyr.
Det 66 700 kvadratmeter store bygget skal huse 1 600 studenter og 1 000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

- Tildelingen av denne prestisjekontrakten er den hittil største for NTI. Livsvitenskapsbygget skal sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent. Vi vil sammen med AF Energi og Miljø AS og Statsbygg søke energieffektive, fornybare og miljøvennlige løsninger som gir lønnsomhet for Norges største universitetsbygg.

I det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO skal utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft.

Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål. Bygget med sin moderne utstyrspark blir en ressurs for hele Osloregionen. Det vil bidra til å sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap i en tid der behovet for verdiskaping, og fornyelse og omstilling av norsk økonomi, er stort.

Bygget blir hjertet i livsvitenskapsbyen Oslo – Oslo Life Science City.


Siste nytt finner du her