Derfor er det smart å velge en VVS-entreprenør som prosjekterer selv

Vi er atypiske i forhold til mange av konkurrentene våre som også jobber i B2B segmentet i bygg og anleggsbransjen. Svært mange av dem kjøper nemlig prosjekteringstjenester eksternt, mens vi derimot har hatt vår egen prosjekteringsavdeling inhouse i mer enn ti år.

Fakta om prosjektet

I anbudene som NTI og konkurrentene gir pris på er det vanlig å gi en totalpris som inkluderer både prosjektering og montering. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at alle tilbyderne gjør selve prosjekteringen selv.

– Vi er atypiske i forhold til mange av konkurrentene våre som også jobber i B2B segmentet i bygg og anleggsbransjen. Svært mange av dem kjøper nemlig prosjekteringstjenester eksternt, mens vi derimot har hatt vår egen prosjekteringsavdeling inhouse i mer enn ti år. Nå består denne avdelingen av nærmere 20  topp motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere, sier Espen Tufto som er avdelingsleder for rørentrepriser i NTI.

Mange fordeler

De som benytter eksterne firmaer til å prosjektere får lange kommunikasjonslinjer og kommer ikke like tett på. De prosjekterende har heller ikke noe incentiv til å levere mer enn akkurat et minimum av hva som er nødvendig.

– Hos oss derimot er kommunikasjonslinjene korte. Siden vi alle er i samme båt har vi også en felles interesse at prosjekteringen blir så bra som mulig. Nærheten og det gode samarbeidet gjør derfor at hele prosessen, både prosjektering, oppfølging underveis og selve monteringen ute på byggeplassen blir mye mer smidig og effektiv. Skulle vi allikevel komme i skade for å prosjektere noe som ikke fungerer hundre prosent, så kan rørleggeren i mange tilfeller bare stikke innom kontoret for å snakke med den som prosjekterer. De som benytter eksterne firmaer til å prosjektere for seg aldri vil oppnå den samme arbeidsflyten som oss, forklarer Tufto.

I kundenes interesse

Kundene til NTI får nøyaktige og godt gjennomarbeidede produksjonsgrunnlag. Det er spesielt viktig siden produksjonsunderlaget også skal koordineres med de andre underentreprenørene i prosjektet. Da må ting stemme, og jo bedre grunnlaget er, jo enklere og mer smidig blir koordineringen. De tette båndene mellom prosjekterende og monterende minimerer også risikoen for å gjøre feil ute på byggeplass. Det er en avgjørende faktor for et vellykket prosjekt siden det er mye rimeligere å prosjektere riktig i utgangspunktet enn å endre ting i ettertid.  

– Både kundene våre og vi har en felles interesse av at det som prosjekteres virkelig er byggbart og vi får ofte gode tilbakemeldinger på måten vi er organisert og gjennomfører prosjektene våre, tilføyer han.  

Velskolerte praktikere

NTI har hatt stor suksess med å være teknisk underentreprenør med egen prosjekteringsavdeling. Mye av årsaken til suksessen er de ansattes yrkesbakgrunn og at de forstår hvordan ting virkelig fungerer på byggeplassen.  

– De som jobber hos oss er typiske praktikere. Mange av dem er tekniske tegnere som er eksperter på 3D-modeller, eller ingeniører og sivilingeniører som har byggeplasserfaring, kanskje som rørleggere før de tok teknisk fagskole og utdannet seg til ingeniører. Det gir en helt annen faglig tyngde og forståelse for alle leddene i hele prosessen. Når våre folk prosjekterer tenker de også på hvordan rørleggeren, som skal montere det de konstruerer, skal få en enklest mulig arbeidsdag. En sånn tilnærming blir det gode prosjekter av, avslutter Tufto.

11/4/2022

Derfor er det smart å velge en VVS-entreprenør som prosjekterer selv

I anbudene som NTI og konkurrentene gir pris på er det vanlig å gi en totalpris som inkluderer både prosjektering og montering. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at alle tilbyderne gjør selve prosjekteringen selv.

– Vi er atypiske i forhold til mange av konkurrentene våre som også jobber i B2B segmentet i bygg og anleggsbransjen. Svært mange av dem kjøper nemlig prosjekteringstjenester eksternt, mens vi derimot har hatt vår egen prosjekteringsavdeling inhouse i mer enn ti år. Nå består denne avdelingen av nærmere 20  topp motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere, sier Espen Tufto som er avdelingsleder for rørentrepriser i NTI.

Mange fordeler

De som benytter eksterne firmaer til å prosjektere får lange kommunikasjonslinjer og kommer ikke like tett på. De prosjekterende har heller ikke noe incentiv til å levere mer enn akkurat et minimum av hva som er nødvendig.

– Hos oss derimot er kommunikasjonslinjene korte. Siden vi alle er i samme båt har vi også en felles interesse at prosjekteringen blir så bra som mulig. Nærheten og det gode samarbeidet gjør derfor at hele prosessen, både prosjektering, oppfølging underveis og selve monteringen ute på byggeplassen blir mye mer smidig og effektiv. Skulle vi allikevel komme i skade for å prosjektere noe som ikke fungerer hundre prosent, så kan rørleggeren i mange tilfeller bare stikke innom kontoret for å snakke med den som prosjekterer. De som benytter eksterne firmaer til å prosjektere for seg aldri vil oppnå den samme arbeidsflyten som oss, forklarer Tufto.

I kundenes interesse

Kundene til NTI får nøyaktige og godt gjennomarbeidede produksjonsgrunnlag. Det er spesielt viktig siden produksjonsunderlaget også skal koordineres med de andre underentreprenørene i prosjektet. Da må ting stemme, og jo bedre grunnlaget er, jo enklere og mer smidig blir koordineringen. De tette båndene mellom prosjekterende og monterende minimerer også risikoen for å gjøre feil ute på byggeplass. Det er en avgjørende faktor for et vellykket prosjekt siden det er mye rimeligere å prosjektere riktig i utgangspunktet enn å endre ting i ettertid.  

– Både kundene våre og vi har en felles interesse av at det som prosjekteres virkelig er byggbart og vi får ofte gode tilbakemeldinger på måten vi er organisert og gjennomfører prosjektene våre, tilføyer han.  

Velskolerte praktikere

NTI har hatt stor suksess med å være teknisk underentreprenør med egen prosjekteringsavdeling. Mye av årsaken til suksessen er de ansattes yrkesbakgrunn og at de forstår hvordan ting virkelig fungerer på byggeplassen.  

– De som jobber hos oss er typiske praktikere. Mange av dem er tekniske tegnere som er eksperter på 3D-modeller, eller ingeniører og sivilingeniører som har byggeplasserfaring, kanskje som rørleggere før de tok teknisk fagskole og utdannet seg til ingeniører. Det gir en helt annen faglig tyngde og forståelse for alle leddene i hele prosessen. Når våre folk prosjekterer tenker de også på hvordan rørleggeren, som skal montere det de konstruerer, skal få en enklest mulig arbeidsdag. En sånn tilnærming blir det gode prosjekter av, avslutter Tufto.

Siste nytt finner du her