Harbitz Torg

Harbitz Torg er et flott kontorbygg som ligger på Skøyen. NTI har levert prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøling.

Harbitz torg ligger sentralt på Skøyen i Oslo og er et flott nybygg på cirka 30.000 kvadratmeter fordelt på ti etasjer. Kontorbygget eies av Møller Eiendom AS og har oppnådd miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent, som vil si et av de høyeste nivåene man kan oppnå i BREEAM-nor-sertifisering. BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket, som blant annet materialer, avfall, energi og transport.

Bygget har plass til cirka 1500 arbeidsplasser i moderne og lyse lokaler. NTI har i dette prosjektet levert prosjektering og utførelse av sanitær, varme, sprinkler og kjøling. Prosjektet ble påbegynt i 2017 og stod ferdig i 2020.

Intensjonen med næringsbygget var at det skulle bli et attraktivt lokale for leietakere ved at bygget er arealeffektivt, miljøvennlig og økonomisk i drift, samtidig som det fremstår med høy estetisk kvalitet. Prosjektet har tilrettelagt for en rekke fellesgoder som sykkelparkering med verksted, bilpool, treningsfasiliteter, garderober og dusjanlegg. I første etasje tilknyttet kontorfasilitetene ligger det en førsteklasses personalrestaurant kombinert med auditorium og møteromsfasiliteter. Med sine 30 000 kvadratmeter er prosjektet et av de største tilgjengelige nybyggprosjektene sentralt i Oslo.


Byggherre for prosjekter er Møllergruppen Eiendom AS og vår oppdragsgiver er Veidekke Entreprenører AS.

Fakta

Byggherre: Møllergruppen Eiendom AS
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøling
Omfang: 46.000 m2
Oppdragsgiver: Veiedekke Entreprenør AS
Sted: Skøyen, Oslo
Årstall: 2017 – 2020

Se flere av våre referanser

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Landsnes Hage

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Se referanse

Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse