Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Fakta

Byggherre: Stor Oslo Eiendom AS
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark
Omfang: 10.000 m2
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
Sted: Kongsberg
Årstall: 2019 – 2020

Området Sølvparken bygges på er forankret i Kongsbergs lokalhistorie. Det er 40 år siden den siste kornlasten ble levert til kornsiloen som nå er revet bort. Dette stedet er også lokalt kjent som Sildetomta. Nå utvikles det 68 moderne boliger med vestvendte balkonger. På gateplan er det planlagt butikker og næringsarealer i 2 etasjer. Boligene ligger mot et stort park- og fritidsareal over næringslokalene skjermet for trafikk og støy.

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme og sprinkeranleggene til Sølvknuten Hotell

Sølvknuten Hotell

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme og sprinkeranleggene til Sølvknuten Hotell

Se referanse