Sølvparken

Området Sølvparken bygges på er forankret i Kongsbergs lokalhistorie. Det er 40 år siden den siste kornlasten ble levert til kornsiloen som nå er revet bort. Dette stedet er også lokalt kjent som Sildetomta. Nå utvikles det 68 moderne boliger med vestvendte balkonger. På gateplan er det planlagt butikker og næringsarealer i 2 etasjer. Boligene ligger mot et stort park- og fritidsareal over næringslokalene skjermet for trafikk og støy.

Fakta

Byggherre: Stor Oslo Eiendom AS
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark
Omfang: 10.000 m2
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
Sted: Kongsberg
Årstall: 2019 – 2020

Se flere av våre referanser

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme og sprinkeranleggene til Sølvknuten Hotell

Sølvknuten Hotell

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme og sprinkeranleggene til Sølvknuten Hotell

Se referanse

Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse