REFERANSER

Se andre referanser knyttet til :

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark

FAKTA


Byggherre: Stor Oslo Eiendom AS

Årstall: 2019 – 2020

Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417

Omfang: 10.000 m2

Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
Sted: Kongsberg

Området Sølvparken bygges på er forankret i Kongsbergs lokalhistorie. Det er 40 år siden den siste kornlasten ble levert til kornsiloen som nå er revet bort. Dette stedet er også lokalt kjent som Sildetomta. 

Nå utvikles det 68 moderne boliger med vestvendte balkonger. På gateplan er det planlagt butikker og næringsarealer i 2 etasjer. Boligene ligger mot et stort park- og fritidsareal over næringslokalene skjermet for trafikk og støy. 

Del på
Facebook
Linkedin