Sølvknuten Hotell

Oppdraget omfatter oppføring av et hotellbygg i elleve etasjer med 147 gjesterom, konferanserom i toppetasjen og kjeller med parkering og teknisk rom. Hotellet blir liggende inntil Sølvparken som er et nærings- og boligprosjekt som er under oppføring av Veidekke.

Fakta

Byggherre: PK Eiendom AS
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme og sprinkleranlegg
Omfang: 8.000 m2
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
Sted: Kongsberg
Årstall: 2018 – 2022

Se flere av våre referanser

NTI leverte prosjektering og utførelse på sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg til Lysaker Polaris,

Lysaker Polaris

NTI leverte prosjektering og utførelse på sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg til Lysaker Polaris,

Se referanse

Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse