REFERANSER

Se andre referanser knyttet til :

NTI leverte prosjektering og utførelse på sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg til Lysaker Polaris

FAKTA


Byggherre: NCC Property AS

Årstall: 2014 – 2015

Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417

Omfang: 27.150 m2

Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg

Oppdragsgiver: NCC Construction AS
Sted: Lysaker, Oslo

Lysaker Polaris er av Norges best profilerte bygg med en spennende arkitektur og er et landemerke langs E18. Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”. Dette innebærer et økt fokus på inneklima, økologi, livssyklus, avfall, samt energi- og vannforbruk.
 

Totalt er bygget på 27 150 m2. Hvorav 17 650 m2 er fordelt på kontorer og 9 500 m2 på parkeringsareal. Lysaker Polaris er tegnet av Arcasa Arkitekter.

Del på
Facebook
Linkedin