Lysaker Polaris

Lysaker Polaris er av Norges best profilerte bygg med en spennende arkitektur og er et landemerke langs E18. Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”. Dette innebærer et økt fokus på inneklima, økologi, livssyklus, avfall, samt energi- og vannforbruk.

Totalt er bygget på 27 150 m2. Hvorav 17 650 m2 er fordelt på kontorer og 9 500 m2 på parkeringsareal. Lysaker Polaris er tegnet av Arcasa Arkitekter.


Fakta

Byggherre: NCC Property AS
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg
Omfang: 27.150 m2
Oppdragsgiver: NCC Construction AS
Sted: Lysaker, Oslo
Årstall: 2014 – 2015

Se flere av våre referanser

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Landsnes Hage

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse

Norges Idrettshøyskole

Norges idrettshøyskole er en vitenskapelig høyskole innen det idrettsvitenskapelige fagfeltet. Høyskolen ble fra 2015 til 2017 oppgradert og NTI har utført sanitær, varme, kjøling og sprinkleranleggene.

Se referanse