Lysaker Polaris

NTI leverte prosjektering og utførelse på sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg til Lysaker Polaris,

Fakta

Byggherre: NCC Property AS
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg
Omfang: 27.150 m2
Oppdragsgiver: NCC Construction AS
Sted: Lysaker, Oslo
Årstall: 2014 – 2015

Lysaker Polaris er av Norges best profilerte bygg med en spennende arkitektur og er et landemerke langs E18. Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”. Dette innebærer et økt fokus på inneklima, økologi, livssyklus, avfall, samt energi- og vannforbruk.

Totalt er bygget på 27 150 m2. Hvorav 17 650 m2 er fordelt på kontorer og 9 500 m2 på parkeringsareal. Lysaker Polaris er tegnet av Arcasa Arkitekter.


Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Landsnes Hage

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Se referanse