Solsiden

Solsiden-prosjektet i hjertet av byen representerer en spennende blanding av 16 moderne leiligheter, dynamiske næringsarealer og et veldesignede parkeringsanlegg.

Fakta

Byggherre: N/A
Entreprise: NS 8417
Leveranse: Prosjektering, Prefab, Sanitær, Sprinkler, Varme, Ventilasjon
Omfang: Ca 3.000kvm
Oppdragsgiver: Alento AS
Sted: Solbergelva, Nedre Eiker
Årstall: 2021-2022

Solsiden-prosjektet  i hjertet av byen representerer en spennende blanding av 16 moderne  leiligheter, dynamiske næringsarealer og et veldesignede  parkeringsanlegg.    NTI har hatt ansvaret for prosjektering og vil også levere helhetlige  løsninger for sanitær, varme, sprinkler og ventilasjonssystemene. En av de  tekniske nøkkelelementene i Solsiden er implementeringen av en energisentral  drevet av en varmepumpe for bergvarme, støttet av en effektiv brønnpark.    En av våre spesialiserte bidrag for dette prosjektet har vært  prefabrikasjon av kjelleren og næringsarealene, som sikrer en jevn og høy  kvalitetsstandard gjennom hele byggeprosessen.     Arbeidet startet opp våren 2022, med planlagt ferdigstillelse medio 2023. Vi  takker for tilliten vist av vår oppdragsgiver og ser frem til et vellykket  samarbeid. NTI – Når erfaring og innovasjon møtes.

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

Harbitz Torg er et flott kontorbygg som ligger på Skøyen. NTI har levert prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøling.

Harbitz Torg

Harbitz Torg er et flott kontorbygg som ligger på Skøyen. NTI har levert prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøling.

Se referanse