Norges Idrettshøyskole

NIH stod ferdig i 1968 og fylte 50 år i 2018. Skolen har i mange år bidratt til samfunnet gjennom utdanning og forskning innenfor trening og kosthold. Store deler av bygningsmassen trengte en fornying, så i 2015 begynte prosjektet med å oppgradere skolen.

Deler av bygget er vernet og fredet, blant annet svømmehallen som er totalfredet, mens eldre bygg er vernet utvendig. Derfor har det vært omfattende samarbeid og tett dialog med Riksantikvaren under ombygningsarbeidene. NTI har utført sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg på skolen. Det gamle svømmebassenget ble strippet helt ned før det ble bygd opp igjen og alt av rør og utstyr har nå miljøklasse C5 i alle svømmehall- og dusjområder. Preisolerte ledninger for varme- og kjøleledninger i grunnen. Alle komponenter er tilkoblet SD-anlegget. Det ble også levert et komplett våtsprinkelanlegg med to stykk vanninnlegg/sprinklersentraler. Det er benyttet gulvvarme, radiatorer, konvektorer og takpanaler som oppvarmingskilde til bygget.

I tillegg har høgskolen nå nye sprinkler-, tappevann-, overvann-, spillvann-, kollektor- og nærvameledninger. Byggherre og NTIs oppdragsgiver for prosjektet var Statsbygg. Bygget var ferdig oppgradert i 2017.

Prosjektet omfattet totalrehabilitering av om lag 16 000 kvadratmeter bygningsmasse og 1450 kvadratmeter nybygg. Ambisjonen for byggherre har vært å ta vare på de kulturhistoriske verdiene, forbedre energieffektiviteten, funksjonaliteten og tilgjengelighet, slik at skolebygget er på linje med dagens krav og standard.

Innenfor 31 sanitæranlegg gjorde NTI følgende:

Innenfor 32/37 varme- og kjøleanlegg gjorde NTI følgende:

Innenfor 33 brannslokking gjorde NTI følgende:

Innenfor 73 Utomhus VVS gjorde NTI følgende:


Les mer om nye Norges Idrettshøyskole

Fakta

Byggherre: Statsbygg
Entreprise: Underentreprise NS 8415
Leveranse: Sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg
Omfang: ca. 17.000 m2
Oppdragsgiver: Statsbygg
Sted: Sognsvann, Oslo
Årstall: 2014 – 2017

Se flere av våre referanser

Grensen 5-7 er en kontor- og handelseiendom på cirka 8000 kvadratmeter i sentrum av Oslo. NTI har prosjektert og utført ventilasjonsanleggene på eiendommen.

Grensen 5-7

Grensen 5-7 er en kontor- og handelseiendom på cirka 8000 kvadratmeter i sentrum av Oslo. NTI har prosjektert og utført ventilasjonsanleggene på eiendommen.

Se referanse

Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse