Norges Idrettshøyskole

Norges idrettshøyskole er en vitenskapelig høyskole innen det idrettsvitenskapelige fagfeltet. Høyskolen ble fra 2015 til 2017 oppgradert og NTI har utført sanitær, varme, kjøling og sprinkleranleggene.

Fakta

Byggherre: Statsbygg
Entreprise: Underentreprise NS 8415
Leveranse: Sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg
Omfang: ca. 17.000 m2
Oppdragsgiver: Statsbygg
Sted: Sognsvann, Oslo
Årstall: 2014 – 2017

NIH stod ferdig i 1968 og fylte 50 år i 2018. Skolen har i mange år bidratt til samfunnet gjennom utdanning og forskning innenfor trening og kosthold. Store deler av bygningsmassen trengte en fornying, så i 2015 begynte prosjektet med å oppgradere skolen.

Deler av bygget er vernet og fredet, blant annet svømmehallen som er totalfredet, mens eldre bygg er vernet utvendig. Derfor har det vært omfattende samarbeid og tett dialog med Riksantikvaren under ombygningsarbeidene. NTI har utført sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg på skolen. Det gamle svømmebassenget ble strippet helt ned før det ble bygd opp igjen og alt av rør og utstyr har nå miljøklasse C5 i alle svømmehall- og dusjområder. Preisolerte ledninger for varme- og kjøleledninger i grunnen. Alle komponenter er tilkoblet SD-anlegget. Det ble også levert et komplett våtsprinkelanlegg med to stykk vanninnlegg/sprinklersentraler. Det er benyttet gulvvarme, radiatorer, konvektorer og takpanaler som oppvarmingskilde til bygget.

I tillegg har høgskolen nå nye sprinkler-, tappevann-, overvann-, spillvann-, kollektor- og nærvameledninger. Byggherre og NTIs oppdragsgiver for prosjektet var Statsbygg. Bygget var ferdig oppgradert i 2017.

Prosjektet omfattet totalrehabilitering av om lag 16 000 kvadratmeter bygningsmasse og 1450 kvadratmeter nybygg. Ambisjonen for byggherre har vært å ta vare på de kulturhistoriske verdiene, forbedre energieffektiviteten, funksjonaliteten og tilgjengelighet, slik at skolebygget er på linje med dagens krav og standard.

Innenfor 31 sanitæranlegg gjorde NTI følgende:

 • Krav: TEK10, Byggebransjens Våtromsnorm, Normalreglementet for sanitæranlegg, Sintef Byggforsk byggdetaljer samt Kommunale lover og regler
 • Dusjanlegg med 90 dusjpaneler med infrarød sensor hvor alt gjennomspyles jevnlig for å unngå legionellaforekomst. Alt styrt av SD-anlegget
 • Storkjøkken for Norges Idrettshøgskole
 • Nye pumpekummer i alle kulverter
 • Nytt beredersystem med forvarming av varmt tappevann fra varmepumper
 • Høyttrykksspyleanlegg med innfelte uttak

Innenfor 32/37 varme- og kjøleanlegg gjorde NTI følgende:

 • Krav: TEK10, Byggebransjens Varmenorm, Sintef Byggforsk byggdetaljer samt Kommunale lover og regler
 • Preisolerte ledninger for varmeledninger i grunnen
 • Preisolerte ledninger for kjøleledninger i grunnen
 • Komplett ny energisentral inkl. tilkobling av eksisterende høyspentkjele med effekt 2,0MW og to nye varmepumper med samlet effekt lik 1,2 MW
 • Alle komponenter er tilkoblet SD-anlegget
 • Både gulvvarme, radiatorer, konvektorer og takpaneler er benyttet som oppvarmingskilder

Innenfor 33 brannslokking gjorde NTI følgende:

 • Krav: TEK10, FG, NS-12845, fareklasse OH3
 • Komplett våtsprinkleranlegg med to stk vanninnlegg/sprinklersentraler
 • Gass-slokkeanlegg i arealer som serverrom og energisentral
 • Sprinkleranlegg og -hoder lakkert etter arkitekts ønsker

Innenfor 73 Utomhus VVS gjorde NTI følgende:

 • Nye sprinkler-, tappevann-, overvann-, spillvann-, kollektor- og nærvarmeledninger


Les mer om nye Norges Idrettshøyskole

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

Grensen 5-7 er en kontor- og handelseiendom på cirka 8000 kvadratmeter i sentrum av Oslo. NTI har prosjektert og utført ventilasjonsanleggene på eiendommen.

Grensen 5-7

Grensen 5-7 er en kontor- og handelseiendom på cirka 8000 kvadratmeter i sentrum av Oslo. NTI har prosjektert og utført ventilasjonsanleggene på eiendommen.

Se referanse