Nordre Jarlsberg Brygge

Prosjektet ligger i Sande kommune. Det er et ambisiøst byggeprosjekt over flere byggetrinn med over 1.200 boliger og 1.000 båtplasser.

NTI kom inn på BT2 og er med i videreutviklingen av prosjektet på VVS installasjoner.

Fakta

Byggherre: Schage Eiendom
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og ventilasjon
Omfang: 8.000 m2
Oppdragsgiver: Alento AS
Sted: Sande, Vestfold
Årstall: 2017 – 2021

Se flere av våre referanser

Furuset senter er et knutepunkt i bydelen og har over 30 butikker. NTI prosjekterer og utfører ventilasjon og automatikk i bygget

Furuset Senter

Furuset senter er et knutepunkt i bydelen og har over 30 butikker. NTI prosjekterer og utfører ventilasjon og automatikk i bygget

Se referanse

Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse