Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. NTI leverer prosjektering, trykkluft og sanitæranleggene i prosjektet.

NTI og AF Energi og Miljø AS har inngått samarbeid om entreprise K301 Rørarbeider. AF Gruppen AS har mottatt meddelelse om tildeling av kontrakt med Statsbygg for rørarbeider til Livsvitenkapsbygget. Tildelingen av denne prestisjekontrakten er den hittil største for NTI.

I det planlagte livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo skal utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål. Bygget med sin moderne utstyrspark blir en ressurs for hele Osloregionen. Det vil bidra til å sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap i en tid der behovet for verdiskaping, og fornyelse og omstilling av norsk økonomi, er stort. Bygget blir hjertet i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City, som etableres fra Gaustad til Majorstuen.

I dette flotte prosjektet skal NTI levere prosjektering, trykkluft og sanitæranleggene.

Byggets åpne arkitektur trekker landskapet rundt inn i bygningen og binder sammen inne- og uteområdene. Arkitekturen knytter også nybygget sammen med bygningene på Blindern campus gjennom form, material- og fargebruk.

Livsvitenskapsbygget er et prosjekt med høy miljøprofil og sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent. Det er den nest høyeste utmerkelsen for hvor klimavennlig et bygg kan være. I tillegg har prosjektet mål om å oppnå reduksjon av klimagassutslipp med 50 prosent til materialer, energi og transport sammenlignet med et standardbygg i samme byggkategori. Energimålet utover BREEAM Excellent er å oppnå «nesten nullenergibygg».

Bygget er på 67.000 kvadratmeter og vil huse forsknings- og undervisningslaboratorier med svært avansert utstyr. I bygget skal cirka 1000 ansatte og 1600 studenter ha sitt daglige virke. Beliggenheten sentralt i Oslo innbyr til strategiske samarbeid med Oslo universitetssykehus, Forskningsparken og næringslivet ellers.

Arbeidet med utbyggingen av Livsvitenskapsbygget ble påbegynt i 2019 og forventes å være ferdigstilt for bruk i 2024. NTIs oppdragsgiver er Statsbygg (AF Energi & Miljø AS).

Les mer om prosjektet på Statsbygg.no

Fakta

Byggherre: Kunnskapsdepartementet med Helse Sør-Øst
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417 med samspill
Leveranse: Prosjektering, sanitær og trykkluft
Omfang: 97.500 m2
Oppdragsgiver: Statsbygg (AF Energi & Miljø AS)
Sted: Oslo
Årstall: 2019 – 2026

Se flere av våre referanser

NTI utfører sanitæranleggene for den 63.100 kvadratmeter nye veterinærhøyskolen på Campus Ås.

Campus Ås

NTI utfører sanitæranleggene for den 63.100 kvadratmeter nye veterinærhøyskolen på Campus Ås.

Se referanse

Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse