Campus Ås

NTI utfører sanitæranleggene for den 63.100 kvadratmeter nye veterinærhøyskolen på Campus Ås.

Fakta

Byggherre: Statsbygg
Entreprise: Underentreprise NS 8415
Leveranse: Sanitær
Omfang: 63.100 m2
Oppdragsgiver: Statsbygg
Sted: Ås
Årstall: 2017 – 2021
NTI utfører sanitæranleggene for den 63.100 kvadratmeter nye veterinærhøyskolen på Campus Ås.

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flytter i 2020 fra Adamstuen i Oslo til Ås. Her samlokaliseres de i et nybygg ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet.

Nybygget består av åtte sammenknyttede bygninger med rundt 2400 rom. Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital, akvarier og andre spesialarealer. Her finner man det siste innen veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr.

NTI utfører sanitæranleggene for den cirka 63 000 kvadratmeter store veterinærhøgskolen.

Gode bygningstekniske løsninger og avanserte tekniske installasjoner sørger for at de høye kravene til smittevern ivaretas. De sørger også for gode arbeidsforhold for de som skal jobbe, forske og studere her. Både ansatte og studenter får tilgang til forsknings-, laboratorie- og undervisningsfasiliteter i verdensklasse. Praktiske lokaler og teknisk avansert utstyr sikrer god dyrehelse både for fiskerinæringen, landbruket og sports- og familiedyr.

Et nybygg i massivtre, kalt Bikuben, vil danne bindeleddet mellom den nye og den gamle delen av campus. Med kantine, amfi, lesesaler og auditorier vil bygningen være et sentralt og naturlig samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende.

I dette bygget skal klimagassutslippene reduseres med 30 prosent i forhold til referansebygg fra samme periode. Bygningen skal bli et passivhus, som betyr en godt isolert bygningskonstruksjon med strenge krav til luftlekkasjer. For bygningsmassen skal 20 prosent tilfredsstille energimerke A og 80 prosent skal tilfredsstille energimerke B. Energiforsyningen kommer fra klimagassnøytral fjernvarme.

Brukere av bygget vil være veterinærhøgskolen med cirka 700 studenter og 650 ansatte, og Veterinærinstituttet med cirka 280 ansatte.

NTIs oppdragsgiver er Statsbygg, som også er byggherre for prosjektet. Byggingen av skolen ble satt i gang i 2017 og forventes å stå ferdigstilt til bruk i løpet av 2021.

Les mer om prosjektet på Statsbygg.no

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Landsnes Hage

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Se referanse