Hurum Helsehus

Hurum Helsehus kal inneholde fem avdelinger med boligfunksjoner (totalt 110 senger), to dagsenter, rom for behandling, aktivitet og service, en administrasjon og ulike spesialrom, deriblant base for hjemmetjenester og et eget produksjonskjøkken. Det nye omsorgsbygget er en av Hurum kommunes største investeringer noensinne. Det er i tillegg satt ambisiøse energi- og miljømål for det nye helsehuset, da bygget skal BREEAM sertifiseres i klassen Excellent. Samt skal det være et plusshusbygg etter Futurebuilt standard, noe som betyr at bygget skal produsere mer energi enn det forbruker.


Fakta

Byggherre: Asker kommune
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417 med samspill
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling, sprinkleranlegg, geoenergianlegg med brønnpark
Omfang: 12.000 m2
Oppdragsgiver: HENT AS
Sted: Hurum
Årstall: 2019 – 2022

Se flere av våre referanser

Livsvitenskapsbygget skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. NTI leverer prosjektering, trykkluft og sanitæranleggene i prosjektet.

Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. NTI leverer prosjektering, trykkluft og sanitæranleggene i prosjektet.

Se referanse

Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse