REFERANSER

Se andre referanser knyttet til :

NTI prosjekterte og utførte sanitær, varme, kjøling, gass og geoenergi

FAKTA


Byggherre: Profier AS

Årstall: 2013 – 2015

Entreprise: Totalunderentreprise 8417

Omfang: 33.500 m2

Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling, brønnpark med geoenergianlegg

Oppdragsgiver: NCC Construction AS
Sted: Bekkestua, Bærum

Bekkestua Senter sto ferdig høsten 2014 og med en utvidelse av bygget i 2016 er senteret Bekkestuas største.
 

Totalt areal er ca. 33.500 m2. Dette er fordelt på 23.500 m2 med forretningsvirksomhet - hvorav 40 butikker og parkeringsanlegg. Samt 10.000 m2 med bolig - fordelt på 77 leiligheter. 

 

Målet for senteret er å være et naturlig førstevalg for beboerne i området, samt være et godt alternativ for beboere i hele Bærum, Asker og Oslo vest. Senteret skal etablere seg som en levende og varm møteplass som ivaretar den enkelte på en personlig og nær måte gjennom høy service- og opplevelsesgrad. De skal også skape et positivt og lønnsomt miljø for alle som har sin hverdag på senteret.

Del på
Facebook
Linkedin