Kjøleanlegg

Kjøleanlegg – Tilnærming til komfort og driftsoptimalisering

Optimalisering og effektivitet i kjølesystemer

Vi ser viktigheten av effektive kjøleanlegg, spesielt i sammenhenger hvor dårlig gjennomføring kan føre til betydelige økonomiske konsekvenser ved drift. Vi legger stor vekt på nøye prosjektering og beregninger for å sikre optimal kW-effekt under installasjonen. Dette bidrar ikke bare til reduserte installasjonskostnader, men også til betydelige besparelser i drift. Våre løsninger spenner fra komfortkjøling i næringsprosjekter til komplekse systemer for industriell kjøling og serverrom.

Synergieffekter i varme og kjøling

Ved å kombinere varme- og kjølesystemer utnytter vi synergieffekter som fører til økt energieffektivitet. Dette prinsippet gjør det mulig å hente ut maksimal effektivitet og kostnadsbesparelser både under byggeprosessen og i det langvarige livløpssykluset.

Engasjement for fornybare energiløsninger

Vårt mål er å levere kjøleløsninger som bidrar til et bærekraftig miljø. Vi er spesialiserte på å levere komplette energisentraler som kombinerer forskjellige energibærere og automatisering av anlegg, og sikter mot å være markedsledende innen fornybare energiløsninger.  

Ved å velge NTI som din partner for ditt kjøleanlegg investerer du i et system som gir langvarig verdi, optimalisert effektivitet og kostnadsbesparelser i drift.