Schlägergården Hage

Øverst på Lilleaker i Oslo bygges det nå flotte leiligheter som skal stå ferdig i 2021. NTI har prosjektert og utført sanitær, varme, kjøling og sprinkleranleggene.

Fakta

Byggherre: Mustad Eiendom AS
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417 med samspill
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg
Omfang: 7.000 m2
Oppdragsgiver: HENT AS
Sted: Lilleaker Vest, Oslo
Årstall: 2019 – 2021

De 69 leilighetene i Schlägergården Hage ligger øverst på Lilleaker i Oslo, med umiddelbar nærhet til by, natur, knutepunkt og attraktive servicetilbud.

NTI har prosjektert og utført sanitær, varme, kjøling og sprinkleranleggene i det nye leilighetsbygget. Det leveres desentralisert balansert boligventilasjonsanlegg med varmegjenvinning med eget separat anlegg for hver leilighet. Leilighetene oppvarmes med vannbåren gulvvarme og elektrisk gulvvarme på bad/WC/vaskerom. Vannledninger føres primært i vertikale sjakter fra kjeller frem til hver bolig og fordeles i vegger og nedforede himlinger frem til utstyr. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt som ”rør i rør”. Dette innebær en sikkerhet i forhold til mulige vannskader ved eventuelle lekkasjer i rørsystemet. Fordelerskap for ”rør i rør-systemet” plasseres på vegg i tilknytning til våtrom. Det etableres stoppekran på vannledningene for hver bolig. Varmt forbruksvann leveres fra sentralt fellesanlegg i sameiet. For å ivareta temperatur benyttes sirkulasjonsledning.

Leilighetene er tegnet av Lund Hagem arkitekter. Det er gjennomgående eksklusive materialvalg og designet balanserer klassiske kvaliteter med et moderne uttrykk tilpasset omgivelsene. I Schlägergården Hage ligger alt til rette for et aktivt og sosialt liv i tilbaketrukne omgivelser. Rett over veien finnes både kafé, blomster, frisør, apotek og dagligvare. CC Vest ligger bare 200 meter unna. Lysakerelven er en av områdets høyt verdsatte kvaliteter og en naturlig møteplass for både tur- og treningsglade naboer. Utenfor Schlägergården Hage opparbeides en stor ny park som vil skape en flott ramme rundt boligene.


Prosjektet ble påbegynt i 2019 og skal stå ferdigstilt i løpet av 2021. Byggherre for prosjektet er Mustad Eiendom AS og vår oppdragsgiver er HENT AS.

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Landsnes Hage

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Se referanse