Risenga Ishall

På Risenga i Asker bygges det nå en ny ishall som blir Askers nye arena for trening og konkurranse. Den nye ishallen, som vil ligge sør for Askerhallen, får god plass til engasjerte publikummere. Det vil tilrettelegges for at 3500 tilskuere skal kunne være tilstede i hallen, hvorav 500 vil være ståplasser. I tillegg vil det være cirka 150 plasser tilknyttet til restaurantområdet.

Til dette prosjektet leverer NTI sanitæranlegg med store garderobeanlegg. Anleggene har tidsstyrte dusjpaneler med automatisk spyling og stort berederanlegg for å ivareta garderobene og islegging som krever store mengder varmtvann. Vi leverer også varmeanlegg med gulvvarme, radiatorer og aerotempere, samt sprinkleranlegg med tørrsprinkler

Risenga kommer til å bli et bilfritt område med en flott idrettspark hvor det blir alt fra ishall, svømmehall til fotballbaner. Idrettsfasilitetene blir et fantastisk tilbud som elever fra ungdomsskolen og videregående skole kan bruke - i tillegg til alle andre.

ENOVA tildeler 12 millioner kroner i støtte til ny energisentral på Risenga. Den skal forsyne idrettsparken med energi og er en utvidelse av den eksisterende energisentralen til Askerhallen.

Den nye hallen skal være mekanisk ferdigstilt i løpet av september 2021 og forventes å bli overlevert til bruk i desember 2021. Prosjektet hadde oppstart høsten 2019.


Fakta

Byggherre: Asker kommune
Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417 med samspill
Leveranse: Prosjektering, sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg
Omfang: 5.000 m2
Oppdragsgiver: Backe Stor Oslo AS
Sted: Asker
Årstall: 2019 – 2021

Se flere av våre referanser

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Landsnes Hage

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Se referanse

Mistel Park - Byggetrinn 1

NTI har overlevert byggetrinn 1 for Mistel Park.

Se referanse

Nordre Jarlsberg Brygge

NTI prosjekterer og utfører anleggene på sanitær, varme, sprinkleranlegg og ventilasjon.

Se referanse

Sølvparken

NTI prosjekterer og utfører sanitær, varme, sprinkler, kjøling og geoenergianlegg med brønnpark.

Se referanse