Postens Østlandsterminal

Terminalen er skissert å være et sentrum for logistikk og administrasjon, med over 7.000 m² dedikert til logistikkoperasjoner, og muligheten for å utvide med ytterligere 7.000 m².

Fakta

Byggherre: Posten Eiendom Robsrud AS
Entreprise: NS 8417
Leveranse: Prosjektering, Ventilasjon
Omfang: Ca 10.000kvm
Oppdragsgiver: Ø M Fjeld AS
Sted: Lørenskog, Oslo
Årstall: 2022-2023

NTI har med stor entusiasme inngått en kontrakt som innebærer omfattende arbeid på Postens nye Østterminal. Prosjektet, som er et samarbeid med Ø M Fjeld AS på vegne av byggherre Posten Eiendom Robsud AS, setter kursen mot fremtiden med bærekraft og moderne løsninger i førersetet.

Terminalen er skissert å være et sentrum for logistikk og administrasjon, med over 7.000 m² dedikert til logistikkoperasjoner, og muligheten for å utvide med ytterligere 7.000 m². I tillegg vil det være nesten 3.000 m² med kontor- og tekniske rom på mesanin og andre etasje, også med opsjon for utvidelse.

NTIs oppdrag i denne fremgangsrike utviklingen er todelt: å levere grundig prosjektering og etablering av ventilasjonsanleggene som skal tjene byggets ulike formål. Et sentralt fokus i dette arbeidet er å sikre et innemiljø som er både sunt og produktivt, med systemer som opprettholder optimal luftkvalitet og temperatur for de ansatte.

Videre er et annet viktig mål å skape løsninger som er klimavennlige, hvor bærekraft er integrert i hver del av designet for å redusere byggets karbonavtrykk og bidra til en grønnere fremtid.


Foto: Chell Hill

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

På et sted hvor historien møter moderne innovasjon, reiser Smedens Hage seg. Med 157 elegante leiligheter spredt over 9 bygg, kombineres nyskapende boalternativer med bevaringen av kulturminnet Lilleholtet.

Smedens Hage

På et sted hvor historien møter moderne innovasjon, reiser Smedens Hage seg. Med 157 elegante leiligheter spredt over 9 bygg, kombineres nyskapende boalternativer med bevaringen av kulturminnet Lilleholtet.

Se referanse